Р І Ш Е Н Н Я
Від 21 грудня 2011 року 

 

Розглянувши заяву громадянки Гаврилюк Тетяни Сергіївни про продовження дії договору оренди для ведення городництва та керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 36 Земельного кодексу України, статтею 27 Закону України „Про оренду землі”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити громадянці Гаврилюк Тетяні Сергіївні, яка проживає в місті Здолбунів вулиці Шевченка, 142 дію договору оренди землі № 2-02 від 04.03.2001 року на земельну ділянку площею 0.0166 гектара по вулиці Нова для ведення індивідуального городництва терміном на 3 (три ) роки 01.01.2015 року.
2. Громадянці Гаврилюк Тетяні Сергіївні використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням.
3. Орендну плату встановити в розмірі 4.5 (чотири цілих п’ять десятих ) гривні за 0,01 гектара в рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О


Міський голова І.О.Ольшевський.