Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12 січня 2012 року                                                                           № 437

 

Про порядок обчислення плати за харчування

дітей в дошкільних навчальних закладах

міста Здолбунова

 

Керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити в дошкільних навчальних закладах міста Здолбунова з 1 січня 2012 року вартість харчування однієї дитини в день в сумі 10 грн. 00 коп.

 

2. З 1 січня 2012 року розмір плати для батьків за одне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу встановити в розмірі 50 відсотків від вартості харчування на день, а саме - 5 грн. 00 коп.

 

3. Від плати за харчування дітей відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах..

 

4. Плата з батьків не справляється за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для:

- дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС при наявності відповідного посвідчення;

- дітей, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС при наявності відповідного посвідчення;

- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- дітей-інвалідів і дітей батьків інвалідів І, ІІ групи;

- дітей батьків учасників бойових дій;

 

5. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей, і становить 2 грн. 50 коп. за день відвідування.

 

6. Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

7. Рішення міської ради від 24 червня 2010 року № 1736 «Про порядок обчислення плати за утримання дітей в дошкільних закладах м. Здолбунів» з 01 січня 2012 року вважати таким, що втратило чинність.

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч), а організацію виконання – на керівників дошкільних навчальних закладів міста Здолбунова.

 

 

 

 

Міський голова                                               І.О.Ольшевський