Р І Ш Е Н Н Я

від 12 січня 2012 року 

 

Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, рішенням районної ради від 5 січня 2011 року № 260 “Про районний бюджет на 2012 рік”, рішенням виконавчого комітету від 28 грудня 2011 року № 300 “Про проект міського бюджету на 2012 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 20 299 785 грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 15 525 936 грн. з урахуванням додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 178 000 грн., спеціального фонду бюджету – 4 773 849 грн. з урахуванням субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1 497 314 грн. , в тому числі бюджету розвитку – 1 182 888 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 20 299 785 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі 15 445 936 грн. з урахуванням коштів, що згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” передаються до районного бюджету в сумі 1 699 600 грн., та видатків спеціального фонду бюджету – 4 853 849 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі 1 262 888 грн.. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 80 000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 8).

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 80 000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 80 000 грн. (додаток 8).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 5100 грн..

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік, а саме кошти, що передаються до районного бюджету з міського бюджету у сумі 1 699 600 грн.(додаток 4).

7. Установити, що перерахування коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду міського бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів згідно із додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
- поточні трансферти населенню (код 1340);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320)

10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

11. Доручити виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2012 рік. Керівникам бюджетних установ забезпечити споживання бюджетними установами електроенергії, теплової енергії, води та водовідведення, природного газу в межах затверджених лімітів.

12. Розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищевказаних товарів та послуг.

13. Надати право виконавчому комітету міської ради в процесі виконання міського бюджету:
приймати рішення щодо можливості попередньої оплати при здійсненні процедури закупівлі робіт,
здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.
При внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

14. Кошти від надходження збору за першу реєстрацію транспортного засобу спрямовувати на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг міста.

15. Дозволити відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України виконавчому комітету міської ради отримувати:
позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету на 2012 рік, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

16. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських та регіональних галузевих програм на загальну суму 5 962 397 грн. (додаток 7).

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч).

18. Додатки № 1-8 до цього рішення є невід’ємною частиною.

Міський голова І.О.Ольшевський