Р І Ш Е Н Н Я
Від 19 березня 2014 року

На підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", Закону України "Про Державний земельний кадастр", Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів", статей 12, 123, 124, 134, 186-1 Земельного кодексу України Здолбунівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект Порядку надання в оренду земельних ділянок із земель Здолбунівської міської ради (додається).
2.У десятиденний термін рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
3.Рішення набуває чинності з дня оприлюднення.
4. Після затвердження порядку надання в оренду земельних ділянок із земель Здолбунівської міської ради провести перерахунок орендної плати суб’єктам господарської діяльності.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.
Міський голова І. О. Ольшевський

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 березня 2014 року
Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 липня 2012 року №387 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект розрахунку визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку) фізичних осіб згідно з додатком.
2. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення в засобах масової інформації.
3. Довести дане рішення до Здолбунівської ДПІ.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.
Міський голова І.О.Ольшевський

Р І Ш Е Н Н Я
Від 19 березня 2014 року
Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтею 12 Земельного кодексу України, статтею 289 Податкового кодексу України, розглянувши експертний висновок антикорупційної експертизи рішення Здолбунівської міської ради «Про затвердження коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки та розміру орендної плати міста Здолбунів» від 22.01.2008 р. № 697, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким що втратив чинність пункт 1 рішення міської ради №697 від 22.01.2008 „ Про затвердження коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки та розміру орендної плати міста Здолбунів.
Міський голова І.О. Ольшевський.

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 березня 2014 року
Керуючись статтями 26, 29 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективності використання комунального майна, що належить до комунальної власності Здолбунівської територіальної громади, відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності ” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.07 р. №803, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект Положення про порядок відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів (додається).
2. У десятиденний строк рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
3. Рішення набуває чинності з дня оприлюднення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти
на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Максимчук В.В.), а організацію його виконання на виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.

Міський голова І.О.Ольшевський

Р І Ш Е Н Н Я
Від 19 березня 2014 року
Керуючись пунктом 7, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою здійснення міською радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести доповнення до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого рішенням Здолбунівської міської ради від 18 грудня 2013 року № 959 «Про план підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (додається).
2. На виконання статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» оприлюднити доповнення до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Максимчук В.В.), а організацію його виконання – на секретаря ради Капітулу В.В.
Міський голова І.О.Ольшевський