Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови

від 12 травня 2011 року 

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Керуючій справами виконавчого комітету Вознюк С.О. 20.05.2011 року організувати з працівниками апарату управління Здолбунівської міської ради та працівниками комунальних підприємств навчання, щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
2. Доступ до інформації забезпечити шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет. Подання інформаційних запитів у Здолбунівській міській раді здійснюється:
- усно – телефон (03652) 2-61-63;
- письмово – 35700, місто Здолбунів, вулиця Приходька,1, міська рада (на
конверті вказувати «Публічна інформація»);
- факсом – (03652) 2-21-31;
- електронною поштою – miskrada @ukrsd.com.ua .
3. Визначити загальний відділ Здолбунівської міської ради відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в Здолбунівську міську раду.
4. Затвердити порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Здолбунівської міської ради, згідно з додатком 1 та форми запитів на інформацію, згідно з додатками 2,3,4.

5. Призначити секретаря Здолбунівської міської ради Капітулу В.В., керуючу справами виконавчого комітету Вознюк С.О., завідуючу загальним відділом Євтушок Л.Т. відповідальними за оприлюднення інформації про діяльність міської ради, виконавчого комітету, прийняті рішення та розпорядження міського голови.
6. Секретарю Здолбунівської міської ради Капітулі В.В. до 15.06.2011 року внести зміни в регламент роботи Здолбунівської міської ради.
7. Керуючій справами виконавчого комітету Вознюк С.О. до 01.06.2011 року внести зміни в регламент роботи виконавчого комітету Здолбунівської міської ради.
8. Призначити спеціаліста 1 категорії по роботі з документами Шатало В.В. відповідальною за реєстрацію запитів на інформацію. Забезпечити прийом, реєстрацію, облік поданих у виконавчий апарат міської ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) запитів на отримання публічної інформації в журналі реєстрації запитів згідно форми (додаток 5).
9. До 01.06.2011 року забезпечити доступ до мережі Інтернет приймальну міського голови.
10. Призначити секретаря керівника Хлебюк Т.В. відповідальною за технічне забезпечення подачі інформації на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.
11. Завідуючій загальним відділом Євтушок Л.Т. внести зміни до номенклатури справ на 2011 рік.
12. Секретарю ради Капітулі В.В. до 15.08.2011 року організувати виготовлення інформаційних стендів.
13. Керуючій справами виконавчого комітету розробити перелік відомостей, що становить службову інформацію.
14. Визначити інформаційний центр міської ради приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями (місто Здолбунів, вулиця Приходька,1, другий поверх адміністративного приміщення міської ради).
15. Встановити, що подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями здійснюється у вестибулі адміністративного приміщення міської ради за викликом відповідального працівника виконавчого апарату.
16. Оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті Здолбунівської міської ради.
17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова І.О.Ольшевський