Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови

від _____________ 2011 року 

 

Для ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням міської ради від 12 січня 2011 року № 74 “Про міський бюджет на 2011 рік”:
грн..
1. Провести слідуючий перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету:
лютий квітень травень червень грудень
КТКВК 010116:
КЕКВ 1111 -12000 +12000
КЕКВ 1120 -4000 +4000
КТКВК 070101:
КЕКВ 1111 +10000 +10000 +4500 -24500
КЕКВ 1120 +11500 -11500
КЕКВ 1133 -2000 +2000
КЕКВ 1134 +2000 -2000
КТКВК 100203:
КЕКВ 1111 +180 -180
КЕКВ 1120 +70 -70
КЕКВ 1134 -7450 +7450
КЕКВ 1165 +7200 -7200
КТКВК 110204:
КЕКВ 1111 +100 -100
КЕКВ 1120 +40 -40
КЕКВ 1161 -140 +140
КТКВК 160101:
КЕКВ 1134 +10000
КЕКВ 1171 -10000 -10000 +10000

2. Провести слідуючий перерозподіл видатків спеціального фонду міського бюджету:
КТКВК 240603:
КЕКВ 1131 +5000
КЕКВ 1165 -5000

3. Залишок коштів станом на 01.01.2011 року, отриманих за кодом доходів 25020100 направити на проведення слідуючих видатків:
КТКВК 070101:
КЕКВ 1131 +4549,19

4. Кошти, отримані за кодом доходів 25020100 направити на проведення слідуючих видатків:
КТКВК 070101:
КЕКВ 1131 +4602,54
КЕКВ 2110 +1500,00

5. Зав.відділом бух.обліку та контролю Лабік О.І. внести відповідні зміни в кошторисну документацію.


Міський голова І.О.Ольшевський