Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови

від _____________ 2011 року 

 

Для ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням міської ради від 12 січня 2011 року № 74 “Про міський бюджет на 2011 рік”:
грн..
1. Провести слідуючий перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету:
червень липень вересень листопад
КТКВК 070101:
ДНЗ «Усмішка»
КЕКВ 1131 +2500 -2500
КЕКВ 1162 -2500 +2500
КТКВК 100203:
КЕКВ 1134 +4700 +60000 -64700
КТКВК 160101:
КЕКВ 1171 -4700 -60000 +64700

2. Провести слідуючий перерозподіл видатків спеціального фонду міського бюджету:
КТКВК 240603:
КЕКВ 1131 +13000
КЕКВ 2123 -13000

3. Кошти, отримані за кодом доходів 12030200 направити на проведення слідуючих видатків:
КТКВК 170703:
КЕКВ 1165 +1520

4. Кошти, отримані за кодом доходів 25020100 направити на проведення слідуючих видатків:
КТКВК 070101:
КЕКВ 1131 +7256,60
КЕКВ 2110 +2300,00

5. Кошти, отримані за кодом доходів 25020200 направити на проведення слідуючих видатків:
КТКВК 100203:
КЕКВ 1111 +2736,00
КЕКВ 1120 +993,17

6. Зав.відділом бух.обліку та контролю Лабік О.І. внести відповідні зміни в кошторисну документацію.

Міський голова І.О.Ольшевський