Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови

від 5 вересня 2011 року 


Розглянувши направлення кримінально-виконавчої інспекції Здолбунівського району та постанову суду, на підставі статті 9 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 42 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні"
1. Прийняти Заваріну-Іллюк віру Олександрівну на громадські роботи для відбування адміністративного стягнення призначеного постановою суду терміном на 45 годин, безоплатно з 5.09.2011 року.
2. Громадські роботи виконуються не більше 4 годин на день у вільний від основної роботи час .
3. Завідуючому комунальним відділом Сироті І.Г.:
3.1. Проконтролювати, щоб громадські роботи виконувалися притягнутою до адміністративної відповідальності не більше 4 годин на день у вільний від основної роботи час.
3.2. Погодити з кримінально-виконавчою інспекцією Здолбунівського району перелік об'єктів, на яких засуджений відбуватиме громадські роботи, та вид цих робіт.
3.3 Начальнику комунального підприємства «Міське будинкоуправління» Хомич О.В.. контролювати виконання робіт у вказаний час та повідомляти завідуючу комунальним відділом Сироту І.Г., а Сироті І.Г. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію Здолбунівського району про порушення притягнутим до адміністративної відповідальності порядку та умов відбування стягнення у виді громадських робіт .
3.4 Вести облік та щомісячно інформувати кримінально-виконавчу інспекцію про кількість відпрацьованих притягнутого до адміністративної відповідальності годин і його ставлення до праці.

З розпорядженням про дотримання графіка роботи
та правил техніки безпеки ознайомлений Заваріна-Іллюк В.О.
Міський голова І.О.Ольшевський