Проект рішення Здолбунівської міської ради Про встановлення на території міста Здолбунів ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
Повідомлення
Здолбунівська міська рада розробила проект регуляторного акта Про встановлення на території міста Здолбунів ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися протягом місяця з дня опублікування за адресою: м. Здолбунів, вул. Приходька,1, каб. 8, тел. 261-62 завідуюча загальним відділом
Проект

У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області
шосте скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 грудня 2013 року

Про встановлення на території
міста Здолбунів ставок податку
на нерухоме майно відміненне
від земельної ділянки


Керуючись статтями 10,12 розділу першого, статтями 265-268 розділу дванадцятого Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», пунктом 24, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення міської ради від 16 березня 2011 року №98 «Про встановлення місцевих
податків та зборів» та рішення від 08.06.2011 року №178 «Про розгляд проекту рішення щодо встановлення податку на нерухоме майно відмінене від земельної ділянки» міська рада,

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Здолбунів, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування (житлова площа об’єкта житлової нерухомості), в таких розмірах:
для фізичних осіб:
- 1 відсоток – для квартири/ квартир, житлова площа яких не перевищує 240кв.метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
- 2.7 відсотка – для квартири/ квартир, житлова площа яких перевищує 240кв.метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
- 1 відсоток – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.метрів;
- 2.7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв.метрів;
для юридичних осіб:
- 1 відсоток – для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500кв.метрів;
- 2.7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500кв.метрів.
2. Рішення міської ради від 05.11.2013 року № 282 «Про встановлення на території міста Здолбунів податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й. Бронічаі) та Здолбунівську ОДПІ, а організацію його виконання на завідуючу загальним відділом Євтушок Л.Т.

Міський голова І.О. Ольшевський


Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Здолбунівської міської ради “Про встановлення на території міста Здолбунів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»


Назва регуляторного органу: Загальний відділ Здолбунівської міської ради
Назва документа: рішення Здолбунівської міської ради.
Розробник аналізу регуляторного впливу: Загальний відділ Здолбунівської міської ради
Відповідальна особа: завідуюча загальним відділом Здолбунівської міської ради Євтушок Л.Т.
Контактні телефони: 0(3652) 26268.
1. Визначення проблеми. Визначення причини проблеми. Обґрунтування
Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, належить до переліку місцевих податків та зборів і є обов’язковим для встановлення місцевими радами.
Статтею 265 Податкового кодексу України встановлено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначено платників податку, об’єкт і базу оподаткування та передбачено граничні розміри ставки податку, які встановлює міська рада.
На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету міста Рівного 12 липня 2011 року міська рада ухвалила рішення №282 «Про встановлення на території міста Здолбунів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Оскільки Законом України від 4 липня 2013 року № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» внесено зміни до порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вищезгадане рішення міської ради також потребує внесення відповідних змін. У зв’язку з цим пропонується ухвалити нове рішення та визнати таким що втратило чинність вищезгадане рішення Здолбунівської міської ради №282
2. Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив
У сферу впливу згаданої проблеми потрапляють фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, міська рада.
3. Обґрунтування неможливості вирішення питання ринковим механізмом
Проблему не можна вирішити ринковим способом, оскільки встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є прерогативою міської влади.
4. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою наявних регуляторних актів
У зв’язку з ухваленням Закону України від 04.07.2013 № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» необхідно привести рішення Здолбунівської міської ради від 05.11.2013 «Про встановлення на території міста Здолбунів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» у відповідність до норм чинного законодавства.
5. Мета регулювання:
- встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- забезпечити сплату податку юридичними та фізичними особами відповідно до встановлених ставок податку;
- забезпечити додаткові надходження до бюджету міста.
6. Альтернативи
Можливі такі альтернативні варіанти:
- збереження існуючого стану, тобто неприйняття нового рішення «Про встановлення на території міста Здолбунів ставок податку на нерухоме майно відміненне від земельної ділянки».
У цьому разі Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджене рішенням ради від 05.11.2011 № 282, не відповідатиме чинному законодавству;
- ухвалення рішення «Про встановлення на території міста Здолбунів ставок податку на нерухоме майно відміненне від земельної ділянки».
забезпечить виконання вимог чинного законодавства.
7. Механізми для розв’язання проблеми
Регуляторний вплив здійснюється шляхом ухвалення нового рішення
8. Обґрунтування терміну дії
Термін дії регуляторного акта розпочинається з моменту набрання чинності і діятиме до внесення змін до діючого законодавства.
9. Показники результативності та заходів із відстеження
У результаті проведення як базового, так і повторного дослідження будуть аналізуватись такі показники:
- рівень виконання показників сплати податку (щоквартально);
- тенденції зміни кількості платників.
Контроль за справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснює Державна податкова інспекція Здолбунівського району.