У січні – травні 2017 року до Зведеного бюджету України Рівненською ОДПІ  забезпечено збір податків і зборів у сумі 554,6 млн. грн.., що на 134,7 млн. грн. або на 32 відсотки більше за відповідний період минулого року - зазначила.начальник Рівненської ОДПІ Ірина Олендер.

       Зокрема, до державного бюджету за п’ять місяців цього року від платників податків Рівненської ОДПІ надійшло 213,9 млн. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 188,4 млн грн. або на 33,1відсотки.

       До місцевих бюджетів за п’ять місяців поточного року надійшло 340,7 млн. гривень. Приріст надходжень у порівнюваних умовах з аналогічним періодом минулого року склав  80,7 млн. гривень або 31 відсоток. Зокрема, у травні, місцеві скарбниці поповнилися на 72,3 млн. грн., що на 9,9 млн. грн. більше, ніж у травні минулого року.

Рівненська ОДПІ

На «гарячій лінії» - застосування електронних сервісів та надання адміністративних послуг Центром обслуговування Рівненської ОДПІ

      На питання, які надходили в ході проведення  сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія» від суб’єктів господарювання з питань застосування електронних сервісів та надання адміністративних послуг надавав роз’яснення начальник відділу обслуговування платників Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області Сергій Гордієвський.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, які надійшли у ході проведення заходу.

Питання 1: Чи має право уповноважена особа юридичної особи підписати заяву за ф. №1-ОПП?

Відповідь:  Підпунктом 17.1.2 пункту 17.1 ст.17 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента_або_уповноваженого_представника. 
     Відповідно до ст. 244 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
     Статтею 246 ЦКУ визначено, що довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється_печаткою_цієї_юридичної_особи.
     Таким чином, уповноважена особа юридичної особи у разі тимчасової відсутності керівника має право підписати заяву за ф. №1-ОПП на підставі довіреності від імені юридичної особи за умови, що така довіреність видана органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплена печаткою такої юридичної_особи. 
     У разі відсутності керівника з об’єктивних причин, заяву за ф. №1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника на час його відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала заяву за ф. №1-ОПП, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з заявою за ф. №1-ОПП до контролюючого органу.

Питання 2: Як отримати достовірну інформацію про свого бізнес партнера?

Відповідь: На офіційному веб-порталі ДФС працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на головній сторінці веб-порталу (http://sfs.gov.ua/businesspartner).

       Для перевірки інформації щодо наявності податкового боргу у платника податків необхідно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Після введення такої інформації в одне з полів система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, і повідомить про результати пошуку.

      Зауважимо, що оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Питання 3: Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі само зайнятої особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

Відповідь: Відповідно до п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької_чи_незалежної_професійної_діяльності.
      Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
       Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок) (п. 65.2 ст. 65 ПКУ). 
       Відповідно до п.п. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного_проживання:
    - заяву за формою № 5-ОПП (додаток 8 до Порядку);
    - копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо_заявник_є_приватним_нотаріусом;
    - копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально;
    - копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України, якщо заявником є судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно_провадити_судово-експертну_діяльність;
     -копію посвідчення приватного виконавця, якщо заявником є приватний виконавець;
     -копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).
      При подачі документів пред’являються оригінали зазначених документів.
     У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.
     У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження;
     Узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП (п.п. 3 п. 6.7 розд. VI Порядку).
     У разі взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах фізичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до ЄДР, за формою № 34-ОПП (додаток 2 до Порядку). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому_органі(п.3.10_розд.III_Порядку). 
     Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
     У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у п.п. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку (п.п. 4 п. 6.7 розд. VI Порядку). 
     Разом з цим, якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця відповідно до розд. IV ПКУ (п.п. 1 п. 6.8 розд. VI Порядку).
     Слід зазначити, що з урахуванням п. 63.3 ст. 63 ПКУ, повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 10 до Порядку) подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття.

Рівненська ОДПІ

Іноземні дожоди потрібно декларувати

    Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого встановлено, що платниками податку є, зокрема, фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. Іноземні доходи - це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України, які є об'єктом оподаткування резидента (пп. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

     Порядок оподаткування іноземних доходів передбачено п. 170.11 ст. 170 Кодексу, пп. 170.11.1 якого визначено, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою 18 відсотків., визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

    Абзацом першим пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу встановлено, що у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

         Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 Кодексу).

   Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу (пп. 1.3 п. 161підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).

   Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

   Згідно з пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу платник податку, що отримує, зокрема, іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок (військовий збір) з таких доходів.

Таким чином, особою, відповідальною за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (військового збору) з іноземного доходу є фізична особа. При цьому така особа зобов'язана подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року та легалізовану довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, отриману від державного органу іноземної держави.

Рівненська ОДПІ

Для переходу з третього кварталу на спрощену систему оподаткування потрібно подати заяву!

        Останній день подання заяви щодо  переходу на спрощену систему оподаткування з 1 липня 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік – 15 червня 2017 року (пп. 298.1.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

        Слід відзначити, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

         До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV ПКУ.

        Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Рівненська ОДПІ

        Протягом чотирьох місяців 2017 року від платників Рівненської ОДПІ, які застосовують спрощену систему оподаткування до місцевих бюджетів надійшло 44,9 млн. грн. єдиного податку, що на 18,6 млн. грн більше ніж надходження аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила  начальник Рівненської ОДПІ Ірина Олендер.

         Нагадуємо, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

         Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         Звертаємо увагу тих платників єдиного податку, які вирішили припинити свою підприємницьку діяльність, що останнім періодом, за якій вони повинні сплатити єдиний податок, вважається той податковий період, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Рівненська ОДПІ

Використовувати печатку з середини липня не обов’язково

        Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що з 19 липня 2017 року набере чинності Закон України від 23.03.2017 № 1982-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями».

        Відповідно до норм зазначеного Закону із законодавства виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання). Також, печатка не може бути обов’язковим реквізитом документа, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади та місцевого самоврядування.

        За вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі встановлюється адміністративна відповідальність.

Рівненська ОДПІ

Про зняття касового апарата з реєстрації у разі відсутності зв’язку із ЦСО

         Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області інформує, що скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій регламентується Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 (далі  Порядок).

        Скасування реєстрації РРО відбувається у випадках, визначених пунктом 1, та з виконанням вимог пунктів 2—7 розділу 4 Порядку суб'єктом господарювання, контролюючим органом та ЦСО.

        Зокрема, однією із вимог Порядку перед скасуванням реєстрації РРО є необхідність розпломбування РРО в ЦСО, з яким суб'єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО.

        Разом із заявою про скасування реєстрації суб'єкт господарювання надає довідку ЦСО про розпломбування РРО (крім випадків установлення невідповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника) та повертає контролюючому органу реєстраційне посвідчення.

        Повідомляємо, що діючим законодавством не передбачено інший спосіб та/або іншого виключення у проведенні скасування реєстрації РРО у разі відсутності зв'язку із ЦСО.

Рівненська ОДПІ

Земельний податок сплачений платниками Рівненської ОДПІ поповнив    місцеві скарбниці більш ніж на 30 мільйонів гривень

         За словами   першого заступника начальника Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області Володимира Матвійчука, з початку року від власників землі та землекористувачів до місцевих бюджетів надійшло 30,4 млн. грн. плати за землю. 

         Вагому частку надходжень у вигляді плати за землю сплатили власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі - юридичні особи. Від них до бюджету надійшло 28,2 млн. гривень. Фізичними особами – підприємцями та громадянами сплачено 2,2 млн. гривень. 

         У загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів районів питома вага плати за землю складає більше 12 відсотків.

         Володимир Матвійчук також звернув увагу власників землі і землекористувачів – юридичних осіб та громадян на своєчасність розрахунків з бюджетом, зазначивши, що кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються до скарбничок місцевих громад на їх розвиток та вирішення соціально-економічних питань.

Рівненська ОДПІ

 

 

           Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 року № 369 внесено зміни до форм податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. № 578.

       Розміри ставок єдиного податку для платників третьої групи єдиного податку приведено у відповідність до чинного законодавства. Так, у декларації платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця та декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) виправлено ставку єдиного податку з 2% та 4% на 3% та 5% відповідно.

       Крім того, до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи внесено зміни до виноски 8, а саме: рядки 1.1 – 2 заповнюються одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено.

Рівненська ОДПІ

     Зі слів начальника Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області Ірини Олендер з початку деклараційної кампанії до Рівненської ОДПІ надійшло 2392 декларацій про майновий стан та доходи від громадян. Сума задекларованих доходів склала майже 67981,3 млн. гривень. До місцевого бюджету вже сплачено 850,7 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб та 208,7 тис. гривень військового збору сплачено до державного бюджету. Податковою знижкою скористалися 466 громадянина, сума до повернення становить 578,1 тис. гривень, з яких 340,6 тис. гривень вже повернуто громадянам.

       Не зважаючи на те, що 3 травня 2017 завершилась кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2016 року, ті, хто бажає задекларувати доходи для отримання податкової знижки, зможуть, згідно законодавства, прозвітувати до кінця поточного року- наголосила посадовець.

Рівненська ОДПІ

     За чотири місяці 2017 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування  від платників Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області склали 228,3 млн.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились майже вдвічі.

       Фахівці інспекції нагадують, що ЄСВ для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22% і підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Своєчасна сплата єдиного соціального внеску гарантує громадянам право на соціальний захист на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати.

        Звертаємо увагу, що не оформлена праця та виплата заробітної плати «в конвертах» позбавляє громадян соціального захисту, адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати. Неоформлений офіційно працівник ризикує залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому.

Рівненська ОДПІ

       За січень-квітень 2017 року відвідувачам ЦОПів Рівненської ОДПІ надано 54962 послуг, в тому числі адміністративних - 10947. Фахівці Рівненської ОДПІ прийняли 71672 податкових звіти, зареєстровано 1010 платників єдиного податку, видано 4935 реєстраційних номерів облікової картки платника податків, зареєстровано 1112 книг обліку доходів і витрат платника єдиного податку, здійснено реєстрацію книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи. які провадять незалежну професійну діяльність в кількості 72 книжок, видано 174 довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами доходів і зборів, надано 1435 витягів з реєстру платників єдиного податку, зареєстровано 99 реєстратори розрахункових операцій, 924 книги обліку розрахункових операцій та 245 розрахункових книжок та інші.

       Для зручності платникам нагадуємо адреси Центрів обслуговування платників Рівненської ОДПІ:

  • - по Рівненському району: 33023, м. Рівне, вул. Відінська, 8, 3 поверх, каб. 325;
  • - по Березнівському району : 34600, м. Березне, вул.. Київська, 11;
  • - по Гощанському району : 35400, смт. Гоща, вул.. Незалежності, 31;
  • - по Здолбунівському району : 25700, м. Здолбунів, вул.. Василя Жука, 1А;
  • - по Корецькому району: 34700, м. Корець, вул. Київська, 59;
  • - по Костопільському району: 35000, м. Костопіль, вул.. С. Руданського,5;
  • - по Острозькому району: 35800, м. Остріг, вул.. Східна, 82.  

Рівненська ОДПІ

     Рівненська ОДПІ звертає увагу на те, що з 08.05.2017 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2017 №231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій», якою затверджено  Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій. Отже всі суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), що здійснюють реалізацію  технічно складних побутових товарів повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій. В тому числі фізичні особи – підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування 1, 2 та 3 груп, тобто включно з тими підприємцями, що здійснюють торгівлю такими товарами на ринках.

       З повним Переліком товарів можна ознайомитися на веб - порталі ДФС (www.sfs.gov.ua).

Рівненська ОДПІ

            У січні-квітні поточного року до державного бюджету платниками, які обслуговуються у Рівненські ОДПІ перераховано 15,5 млн.грн. військового збору.

        Перерахована сума військового збору порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросла на 3,7 млн.грн., або на 31%. Зокрема, за квітень 2017 року надходження військового збору склали 4,3 млн.грн., що на 1,1млн. грн. більше надходжень квітня 2016 року.

        Нагадаємо, що військовий збір запроваджено з  серпня 2014 року, його ставка складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.  

Рівненська ОДПІ

           Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області інформує, що відтепер всі бажаючі можуть скористатися новою можливістю електронного сервісу ДФС України - Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) та оцінити якість уніфікованих відповідей, що містяться у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань».

            Зазначена система оцінювання дає змогу користувачам ЗІР не тільки оцінити якість наданих відповідей, а й залишити свої коментарі (примітки/зауваження/пропозиції).

            Скористатися сервісом ЗІР можна як на офіційному веб-порталі ДФС України (sfs.gov.ua), так і на субсайті Головного управління ДФС у Чернігівській області (http://ch.sfs.gov.ua).

Рівненська ОДПІ

         З початку цього року до Зведеного бюджету України Рівненською ОДПІ  забезпечено збір податків і зборів (без урахуванням ЄСВ) у сумі 455,1 млн. гривень, що на 113 млн. гривень або на 31,5 % більше за відповідний період минулого року.

       При цьому, до Державного бюджету за 4 місяці надійшло 166,7 млн. грн., що на 42,3 млн. грн. або на 34 % більше, ніж за відповідний  період 2016 року.  

       До місцевого бюджету за  січень - квітень 2017 року надійшло 268,4 млн.грн., що на  35 % або на 70,7 млн. грн. більше минулорічного показника.  

       Як відзначила керівник Рівненської ОДПІ Ірина Олендер, сталі надходження податків - це заслуга платників податків регіону, та підкреслила, що Рівненська ОДПІ  і надалі буде забезпечувати належний рівень обслуговування платників та надання сервісних послуг.

Рівненська ОДПІ

       У першому кварталі цього року платники, які обслуговуються у Рівненській ОДПІ перерахували до бюджету 166,9 млн. гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 43,7 млн. гривень більше за очікуваний показник.      Виконання бюджетного призначення становить 135,5%. Порівняно з січнем-березнем минулого року забезпечено приріст надходжень на 51,8 млн. гривень або на 45%.

        Зокрема, за підсумками березня поточного року на соціальні гарантії направлено 53,5 млн. гривень ЄСВ

        Варто нагадати, що Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено низку змін до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які набули чинності з 1 січня 2017 року, зокрема щодо нарахування ЄСВ у 2017 році фізичними особами – підприємцями та його сплати, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Рівненська ОДПІ