Неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

      За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов'язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

       З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ПКУ для платників податку на прибуток.

      Нагадаємо: термін перереєстрації до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій продовжено до 1 липня 2017 року, а для релігійних громад - до 1 січня 2018 року.

Рівненська ОДПІ

        Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що громадянин, який отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити військовий збір з таких доходів (підпункт 168.2.1 пункт 168.2 статті 168 Податкового кодексу України).

        Зокрема, це стосується вчителів-репетиторів, які у 2016 році не були зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, але надавали такі послуги фізичним особам.

        За наслідками 2016 року  суму таких доходів необхідно включити до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан  та доходи.  

          Нагадуємо,  що   декларацію   громадяни   повинні   подати до 1 травня.

2017 року та до 1 серпня поточного року зобов’язані самостійно сплатити нараховані у декларації суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Рівненська ОДПІ

     «За підсумками січня 2017 року з легальних доходів платників податків до держбюджету спрямовано 3,4 мільйона гривень військового збору. Це на 0,9 млн. гривень більше проти показників 2016 року», - повідомила начальник Рівненської ОДПІ Ірина Олендер. 

      Нагадуємо, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України. Зокрема, до таких доходів, крім заробітної плати інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться орендна плата, виграш в державну та недержавну грошову лотерею, купівля продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини та інші доходи.  Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування.

Рівненська ОДПІ

Під час чергового сеансу телефонної “гарячої лінії” на запитання платників податків відповідав  начальник відділу обслуговування платників Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області Сергій Гордієвський.

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на запитання, які надійшли від платників податків.

 

Як отримати витяг з Реєстру платників ПДВ?

За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру. Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Чи має право ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знятися з обліку в органах ДФС, якщо дія документу, на зайняття незалежною професійною діяльністю на завершилась?

     Оскільки в запиті не визначено вид (ознаку) незалежної професійної діяльності розглянемо зазначене_питання_на_прикладі_адвокатів.
     Згідно з Законом України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), адвокатська діяльність може здійснюватися:
     -фізичною_особою_індивідуально;
     -у формі адвокатського бюро (адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом,_і_діє_на_підставі_статуту);
     -у формі адвокатського об’єднання (адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту).
     Згідно з Законом, право на зайняття адвокатською діяльністю підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідченням адвоката України, які видаються_Радою_адвокаті_регіону.
     З метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності Радою адвокатів України забезпечується ведення Єдиного реєстру адвокатів України, до якого вноситься інформація, зокрема, про:
     -прізвище,_ім’я_та_по_батькові_адвоката;
     -номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру_адвокатів_України);
     -найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів_зв’язку;
     -адреса_робочого_місця_адвоката,_номери_засобів_зв’язку;
    - інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
     Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (стаття 17 Закону).
     Відповідно до підпункту 2 пункту 11.22 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 № 462), фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну_діяльність,_знімаються_з_обліку:
     -після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо)
     -та/або поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП, довідки за формою № 4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючими органами платнику податків і підлягають поверненню_до_контролюючого_органу.
     Враховуючи викладене, фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвокат) може бути знята з обліку на підставі поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП за умови внесення до Єдиного реєстру адвокатів України записів про:
     -зміну_організаційної_форми_адвокатської_діяльності;
     -зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
     Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань_та_застосування_санкцій_за_їх_невиконання.
     Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб (підпункт_178.4_пункту_178_розділу_IV_Кодексу).
     Стосовно інших видів незалежної професійної діяльності застосовуються такі ж самі правила.

 

Як іноземцю та особі без громадянства отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податку?

    Відповідно до п. 70.9 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, та п. 10 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів_і_зборів_України_від_10.12.2013_№779_(далі – Положення) за зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення, відповідно_до_порядку,_визначеного_цим_Положенням.
     Реєстрація іноземців та осіб без громадянства та/або видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах, встановлених Законом України «Про правий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» з урахуванням вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150 (далі – Порядок № 150) та Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців,які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.07.2015_№884_(далі–Порядок_№884).
     Іноземці та особи без громадянства для отримання документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі, можуть звернутися до територіальних органів ДФС в областях або місті Києві, а іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, – до територіальних органів ДФС у районах, містах, районах у містах, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному_в_посвідці.
     Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, іноземці та особи без громадянства пред’являють документ, що посвідчує особу, та додають засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).
     За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий законному представнику чи уповноваженій особі за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії.
     Враховуючи викладене, для іноземців та осіб без громадянства видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах,
з урахуванням вимог Порядку № 150 та Порядку № 884 на підставі документа, що посвідчує особу, та засвідченого в установленому законодавством порядку його перекладу українською мовою (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Рівненська ОДПІ

      Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Ріненській області нагадує, що «Пульс» – це антикорупційний сервіс, спрямований на встановлення зворотнього зв’язку з платниками податків та для протидії негативним тенденціям, що заважають розвитку підприємницької діяльності. Скористатися сервісом можуть платники податків котрі мають всі підстави вважати, що посадовці податкової чи митної служби зловживають своїм службовим становищем чи умисно створюють перешкоди у спілкуванні. Якщо клієнт податкової чи митниці потерпає від неякісного обслуговування, або некоректного ставлення, то інтерактивна лінія фіскальної служби обов’язково стане в нагоді.

        Лінія працює цілодобово: у робочий час інформацію щодо корупційних діянь та інших неправомірних дій приймають фахівці державної фіскальної служби, в неробочий час – інтерактивний автовідповідач. Контактний номер сервісу «Пульс»: (044) 284-00-07.

Рівненська ОДПІ

За перший місяць 2017 року платники податків, що перебувають на обліку у Рівненській ОДПІ Головного управління ДФС у Рівненській області та які обрали спрощену систему оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 14,8 мільйони гривень єдиного податку. За словами начальника Рівненської ОДПІ Ірини Олендер, це на 8,6 мільйона гривень більше в порівнянні з січнем 2016 року.

         Щодо структури перерахованого до місцевих скарбниць єдиного податку, то внесок громадян – підприємців становить 6,9 мільйони гривень. Решту коштів сплатили юридичні особи – спрощенці. 

         Ірина Олендер наголошує, що єдиний податок у повному обсязі спрямовується суб’єктами господарської діяльності безпосередньо до місцевих бюджетів. Відтак, перераховуючи його своєчасно та у повному обсязі, суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування забезпечують фінансування поточних потреб та сприяють розвитку і благоустрою своєї місцевої громади. 

Рівненська ОДПІ

       Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області інформує: п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст.164 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, суми пенсій (у тому числі - сума їх індексацій, нарахована відповідно до закону), отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, у частині такого перевищення.

         Законом України  від  21 грудня 2016 року  «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 01 січня 2017 року складає 1247 гривень у розрахунку на місяць.

         Тобто з 2017 року підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (18 відс.) та військовим збором (1,5 відс.) суми пенсій, якщо їх розмір перевищує 12470  грн  у частині такого перевищення.

         Водночас зазначена норма не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Додатково повідомляємо: з роз’ясненням з питань практичного застосування норм чинного законодавства, наданого листом ДФС України від 06.01.2017 № 261/5/99-99-13-02-03-16 можна ознайомитися на офіційному веб - порталі відомства (http://sfs.gov.ua).

Рівненська ОДПІ

      Фахівці Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області нагадують, що з початку року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році. Інформацію про власні нараховані та отримані минулорічні доходи ви легко можете отримати засобами Інтернет.

         З метою оперативного та зручного отримання інформації про власні доходи фізичних осіб, в Електронному кабінеті платника ДФС України функціонують  наступні сервіси:

«Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді» (запит F13018).

         Сервіс створено для отримання відомості про власні доходи виключно в електронному вигляді.  Для цього фізичній особі необхідно скористатися електронним цифровим підписом (ЕЦП). В розділі «Подання заяв, запитів для отримання інформації» особистого кабінету створити та направити відповідний запит (F13018). Запит для отримання відомостей про доходи формується фізичними особами – платниками податків для одержання інформації виключно про власні доходи. Оскільки зазначена інформація є конфіденціальною.

Звертаємо увагу, що сервіс надає відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються поквартально, а відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення. 

         І ще один сервіс «Декларація про майновий стан і доходи в електронному вигляді»: 

Фізичні особи у відкритій частині Електронного кабінету платника можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію, а в розділі «Введення звітності» особистого кабінету з використанням ЕЦП можуть подати декларацію в електронному вигляді.

         Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджено нову форму декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821.

Рівненська ОДПІ

       Рівненська ОДПІ з початку 2017 року забезпечено надходження до бюджетів всіх рівнів 113,4 млн. гривень. До державного бюджету зібрано 44,2 млн. гривень. В порівнянні з минулим роком сума надходжень збільшилась на 17,9 млн. гривень або на 68%. Про це повідомила начальник інспекції Ірина Олендер.

    У розрізі основних платежів з початку року Рівненською ОДПІ забезпечено надходження: податку на додану вартість – 15,4 млн. гривень; податку на доходи фізичних осіб – 12,4 млн. гривень; військового збору – 3,4 млн. гривень.

       З початку року до місцевих бюджетів від платників податків району надійшло 69,2 млн. гривень, що на 31,1 млн. гривень більше ніж у січні минулого року.

      До місцевих бюджетів надійшло: податку з доходів фізичних осіб – 37,2 млн. гривень; плати за землю – 7,7 млн. гривень; єдиного податку – 14,8 млн. гривень; акцизного податку- 7,8 млн. гривень.

Також, платниками Рівненського району з початку року спрямовано до бюджету майже 50,8 млн. гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування- повідомила посадовець.

Рівненська ОДПІ

         Сума іноземних доходів включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію та сплатити з одержаних доходів податок на доходи та військовий збір.

        Доходи, одержані в іноземній валюті перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Суми податку на доходи, отримані з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні.

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

         У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 цього Кодексу, такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами.

         Сума податку з іноземного доходу платника податків – резидента, сплаченого за межами України протягом податкового (звітного) періоду, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податків відповідно до законодавства України.

         Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань платника такі податки, сплачені в інших країнах:

- податки на капітал (приріст капіталу ), податки на майно;

- поштові податки;

- податки на реалізацію (продаж);

- інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

         У податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи за ставкою 18% та військового збору 1,5%.

Рівненська ОДПІ