Фізичні особи – підприємці звітують до 11 лютого 2013 року включно

Фізичні особи – підприємці за результатами календарного року подають декларацію про майновий стан і доходи до Здолбунівської ОДПІ. Декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду, тобто не пізніше 11 лютого 2013 року.
У декларації про майновий стан і доходи зазначається сума отриманих доходів від провадження господарської діяльності та сума податків, що підлягає сплаті до бюджету або поверненню.
Разом з такою декларацією подається додаток № 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності».
Відповідний додаток заповнюється на підставі даних книги обліку доходів та витрат. Тут зазначаються назва та код виду діяльності згідно КВЕД, за здійснення якого одержано дохід, сума одержаного доходу, вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю, суму чистого оподатковуваного доходу.
Водночас, фізичні особи – підприємці самостійно здійснюють розрахунок податкових зобов’язань та зазначають авансові платежі на 2013 рік з податку на доходи фізичних осіб.
У разі отримання інших доходів, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних видів діяльності, необхідно зазначити у декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, які оподатковуються за загальними правилами встановленими для платників податку – фізичних осіб.
Для отримання податкової знижки на навчання подбайте про зберігання документів
Якщо у 2012 році Ви сплачували за своє навчання (середньо-професійне або вищу освіту) або навчання члена своєї сім'ї І-го ступеня споріднення, то Ви маєте право на податкову знижку. Тобто Ви можете повернути з бюджету суму витрачених коштів за навчання, але не більше 15 % (ставка податку).
Для отримання такої знижки необхідно до 31 грудня 2013 року включно, тобто протягом всього 2013 року, подати до Здолбунівської ОДПІ річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Але найважливіше - наявність документів, що підтверджують суми коштів сплачених за навчання. До переліку таких документів входять квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, договір з навчальним закладом, довідка про отримані у звітному році доходи, документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї І-го ступеня споріднення) тощо.
Для прискорення проведення податковим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, рекомендуємо одразу надавати до податкового органу разом із декларацією копії зазначених документів.
Оригінали таких документів не надсилаються органу ДПС, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податкової перевірки.
Важливо знати, якщо до кінця 2013 року Ви не скористатися правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2012 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
Нагадуємо, що податкова знижка - це сума витрат платника податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, одержаного за наслідками такого року (стаття 166 Податкового кодексу).

Спадок, отриманий від батьків, не оподатковується

Здолбунівська ОДПІ нагадує, що вартість успадкованої власності від члена сім’ї І-го ступеня споріднення оподатковується за 0-ю ставкою податку на доходи фізичних осіб.
Фізична особа, яка отримує спадщину від члена сім’ї ІІ-го ступеня споріднення, сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % від вартості успадкованого.
Якщо ж майно успадковує фізична особа, яка має статус дитини-сироти, але якій виповнилось 18 років, від члена родини ІІ-го ступеня споріднення, то вартість об’єкта спадщини також підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Нагадуємо, що особа, у разі досягнення нею повноліття, втрачає статус дитини, дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Відповідальними за сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.
Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України членами сім’ї фізичної особи І-го ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, які мають ІІ-й ступінь споріднення.

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ДПС України листом від 17.01.2013 №3/7/15-2317 надала роз’яснення з питання складання платниками - юридичними особами податкової звітності по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

З 1 січня 2013 року набрала чинності стаття 265 Податкового кодексу України «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Підпунктом 265.7.5 пункту 265.7 статті 265 встановлено, що платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходження об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Тобто, декларацію за 2013 рік платникам податку треба подати до 1 лютого 2013 року.
Враховуючи, що наказ Міністерства фінансів України від 25.12.2012 №1408 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на даний час перебуває на реєстрації у Міністерстві юстиції України, ДПС у області рекомендує платникам зазначеного податку складати податкову звітність із застосуванням форми Податкової декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2012 №1408, яка оприлюднена на сайті ДПС України.

Про переваги подання звітності в електронному вигляді

Подання податкової звітності в електронному вигляді має багато переваг як для платників податків, так і для податкової служби, зокрема платники податків отримують:
економію робочого часу, а також власних коштів на придбання бланків звітних документів (немає необхідності відвідувати податкову інспекцію, купувати бланки звітності);
звітність, надіслана до податкового органу електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання;
уникнення витрачання часу у чергах до податкового інспектора або «вікна» прийому звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;
гарантію автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та описок;
суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку;
оперативне оновлення форматів подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв'язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);
інформацію щодо стану розрахунків стосовно сплати податків та заборгованості перед бюджетом (податковий орган щомісячно висилає повідомлення про наявну заборгованість перед бюджетом); підтвердження доставки звітності (податковий орган висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв'язку);
конфіденційність інформації;
оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі.

Шановні платники податків!
З інформацією щодо подання звітності в електронній формі ви маєте змогу ознайомитись на офіційному веб-порталі ДПС України www.sts.gov.ua в рубриці «Електронна звітність».

Здолбунівська ОДПІ


 Здолбунівська ОДПІ нагадує, що розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2012 року, яка триватиме до 1 травня 2013 року.
Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2012 році, подається до 1 травня поточного року. Платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2012 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього 2013 року.
Форма податкової декларації та Інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 №1395 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами МФ України від 03.02.12 № 84 та від 06.07.12 № 806). Декларація складається з восьми розділів та семи додатків. Декларацію можна отримати безкоштовно в Здолбунівській ОДПІ, а також роздрукувати з веб-порталу ДПС України: www.sts.gov.ua.
Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у разі:
отримання окремих доходів, з яких при їх нарахуванні чи виплаті протягом 2012 року податок не утримувався;
отримання доходів від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів (наприклад, дохід від надання нерухомості в оренду фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності);
отримання іноземних доходів;
Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи:
виключно від податкових агентів;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб.
Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку. Зокрема, це громадяни, котрі сплачували протягом минулого року за навчання закладам освіти, страхували себе або членів своєї сім’ї, сплачували внески у недержавні пенсійні фонди, перераховували кошти у вигляді пожертвувань неприбутковим організаціям, усиновлювали дітей, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом, понесли витрати у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. Таким громадянам ПКУ надано право подати декларацію на податкову знижку та отримати повернення частини сплаченого протягом 2012 року в бюджет податку на доходи. Умови, порядок надання податкової знижки, перелік витрат, дозволених для включення до складу податкової знижки та обмеження щодо права на її нарахування визначені у ст. 166 ПКУ.
Для того, щоб правильно заповнити податкову декларацію платники податку, які зобов’язані подавати декларацію або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при реалізації права на податкову знижку, повинні вести облік отриманих доходів.
Заповнюючи декларацію, пам’ятайте, що від нас з вами залежить добробут не тільки нашої держави, а й кожного окремого співвітчизника.
Перед поданням декларації можна попередньо звернутися за телефоном 2-50-10 до Здолбунівської ОДПІ та додатково з’ясувати всі незрозумілі для платника податку питання щодо порядку заповнення та надання податкової декларації.
Шановні громадяни! Не відкладайте свій візит до податкової інспекції на останній день подання декларацій.
1 січня 2013 року набирає чинності стаття 265 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI, яка визначає порядок нарахування та сплати нового податку – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – будинків (у тому числі садових або дачних) та квартир.
Житлова нерухомість буде оподатковуватись відповідно до ставок податку, які встановлюються сільськими, селищними або міськими радами. Для квартир, житлова площа, яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків – 500 кв. метрів, ставки податку за 1 квадратний метр житлової площі у 2013 році не можуть перевищувати 11,47 грн. (1 відсоток встановленого на 1 січня 2013 року розміру мінімальної заробітної плати). У разі перевищення цих площ ставка податку становить 2,7 відсотка, тобто 30,97 грн. за 1 квадратний метр житлової площі.
При нарахуванні суми податку враховується зменшення, яке надається одному платнику податку один раз на рік і до одного об’єкта нерухомості за вибором (якщо їх декілька у власності): для квартир – до 120 кв метрів; для жилих будинків – до 250 кв метрів. Тобто, якщо платник володіє тільки одним об’єктом нерухомості, податок буде нараховуватись тільки на житлову площу, яка перевищує вказані показники.
Для фізичних осіб обчислення суми податку буде здійснювати податкова служба за місцем знаходження об’єкта житлової нерухомості, та надсилати до 1 липня звітного року повідомлення-рішення про суму сплати податку. У разі виникнення питань щодо суми податку, платники мають право звертатися до податкової для звірки даних і врегулювання відповідних питань.
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають до органу податкової служби декларацію.
Податкове зобов’язання, згідно повідомлення-рішення необхідно сплатити:
- фізичним особам протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
- юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа, що наступає за звітним кварталом.
Водночас, не оподатковується житлова нерухомість, яка:
перебуває у власності держави або територіальних громадах (їх спільній власності);
розташована у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення;
є будівлею дитячих будинків сімейного типу;
є садовим або дачним будинком, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
належить багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю.

 

Законом України №5515-VІ від 06.12.12 “Про Державний бюджет України на 2013 рік” визначено, що з 1 січня 2013 року розмір місячної мінімальної заробітної плати становить 1147 грн. та 6,88 грн. на годину; з 1 грудня – 1218 грн. на місяць та 7,3 грн. на годину.
Також ст. 7 Закону затверджено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня – 1108 грн., з 1 грудня – 1176 грн.
Для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 972 грн., з 1 грудня – 1032 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1210 грн., з 1 грудня – 1286 грн.; працездатних осіб: з 1 січня – 1147 грн., з 1 грудня – 1218 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 894 грн., з 1 грудня – 949 грн.
Розрахунок розміру зарплати, яка надає право громадянам на податкову соціальну пільгу, здійснюється щороку та залежить від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня.
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, тобто, у 2013 році – 1610 грн.
Враховуючи встановлений розмір мінімальної заробітної плати, у 2013 році податкова соціальна пільга складатиме: загальна - 573,5 грн., підвищена (для осіб, які вказані у пп. 169.1.3 Податкового кодексу України - 150 % від загальної) - 860,25 грн., підвищена (для осіб, які вказані у пп. 169.1.4 Податкового кодексу України - 200% від загальної) - 1147 грн.

Здолбунівська ОДПІ


З 1 січня 2013 року для суб’єктів господарювання стає обов’язковим подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) до органів державної податкової служби в електронному вигляді.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО.
Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків формуватимуться на електронній контрольній стрічці касового апарату або в пам’яті модему, який до нього приєднаний. Один раз на добу цей звіт автоматично передаватиметься до серверу обробки інформації ДПС.
Таке нововведення позбавить суб’єктів господарювання необхідності закуповувати і зберігати протягом 3-х років паперову контрольну стрічку РРО, унеможливить спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції. Крім того, у разі використання сучасних касових апаратів можна буде не подавати щомісячно звітність про використання РРО до органу ДПС.
Звертаємо увагу користувачів касової техніки, що при її придбанні чи заміні необхідно обов’язково звертатись до Центрів сервісного обслуговування або виробників РРО щодо проведення ними відповідного доопрацювання даної моделі у термін до 01.07.13, з якого використання такої техніки тягне за собою відповідальність у зв’язку з введенням в дію п. 9 ст 17 Закону № 265.
Норма зазначеної статті передбачає, що до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - в разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв’язку.

Здолбунівська ОДПІСвітле, добре, багатолюдне й веселе свято Дня Святого Миколая здавна називають найпершим із різдвяних та новорічних свят, яке традиційно уже уособлює в собі початок великого всенародного Новоріччя. Водночас День Святого Миколая – це своєрідний символ людської надії і віри у краще своє майбутнє. Для дітей це свято завжди прикрашене щирими дитячими посмішками, адже у їхньому прекрасному дитячому світі, за їхніми найщирішими переконаннями, саме в День Святого Миколая здійснюються найпотаємніші й найфантастичніші дитячі мрії, добрі справи і задуми. А ще в цей день діти звикли отримувати найкращі для них подарунки, і ця добра традиція – приносити малюкам радість, – все більше входить у наше життя.
З нагоди цього свята хлопчики та дівчатка Здолбунівщини отримаюли від дорослих чимало приємних сюрпризів і подарунків. Здолбунівська ОДПІ заздалегідь подбала про те, щоб День Святого Миколая пройшов у нас під яскравим і добрим знаком державної уваги до дитини. Особливу увагу приділено тим, хто позбавлений батьківського піклування та мешкає в Мізоцькому будинку-інтернаті. Всі вони – наші діти, і ми, дорослі, повинні робити все від нас залежне, щоб вони були максимально повно охоплені увагою держави. Ми повсякденно повинні думати про майбутнє незалежної України, а це майбутнє завжди починається з нашої повсякденної уваги до дитини.
З нагоди свята у Мізоцькому будинку-інтернаті організовано святковий концерт на якому гості з різних організацій привітали дітей з Днем Святого Миколая та вручили подарунки.

Здолбунівська ОДПІ


З 1 січня 2013 року запроваджується податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Не підлягатиме оподаткуванню квартира площа якої не перевищує 120 кв.м та житлові будинки площею до 250 кв.м. Також не оподатковуватимуться садові та дачні будинки, нерухомість, яка належить багатодітним та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей. Однак ці пільги можна застосувати лише 1 раз на рік та лише до одного об’єкта нерухомості.
Порядок обчислення і сплата цього податку, регулюється статтею 265 Податкового кодексу України, якою визначені об’єкти та база оподаткування, ставки та строки сплати податку, а також пільги та умови їх надання. Платниками такого податку є власники житлової нерухомості, як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі й нерезиденти. Податком на нерухоме майно обкладатиметься житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
Ставки податку на нерухоме майно встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах:
- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 м2, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 м2, ставки податку не можуть перевищувати 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 м2, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 м2, ставка податку становить 2,7 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Оскільки ця стаття набирає чинності з 1 січня 2013 року, то всі фізичні особи – власники нерухомості (які підпадають під оподаткування) до 1 липня 2013 року, отримають від органу податкової служби повідомлення-рішення, де буде вказана сума, яку необхідно сплатити до бюджету.
Сплата податку здійснюється протягом 60 днів від дня вручення податкового повідомлення-рішення. Юридичні особи розраховують податок самостійно станом на 1 січня кожного року та подають декларацію про суми нарахованого податку в органи ДПС за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 лютого. У декларації нарахована за рік сума податку розподіляється по кварталах рівними частинами.
Сплачувати нарахований податок необхідно щоквартально авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

У зв’язку із чисельними зверненнями підприємців до щодо подовження терміну дії свідоцтва платника єдиного податку, Здолбунівська ОДПІ нагадує, що відповідно до п. 299.3 ст. 299 Податкового кодексу України вказане Свідоцтво видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.
Тому фізичним особам-підприємцям, які отримали свідоцтво платника єдиного податку в 2012 році та бажають у 2013 році продовжувати працювати на спрощеній системі оподаткування, не потрібно звертатись до органів державної податкової служби чи інших державних органів за подовженням терміну дії Свідоцтва та подавати жодних заяв.
Що стосується застосування ССО суб’єктам господарювання, які перебували на іншій системі оподаткуванння в 2012 році, то відповідно до вимог Податкового кодексу України для переходу з 1 січня 2013 року на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності необхідно подати заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (тобто, до 14 грудня 2012 року) до органу ДПС за місцем реєстрації.
Перехід на спрощену систему може бути здійснено, за умови, що протягом 2012 року суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в Кодексі (щодо кількості найманих працівників та обсягу доходу).
До заяви необхідно додати розрахунок доходу за 2012 рік, до якого включається вся сума доходу, отриманого такою особою від провадження господарської діяльності у 2012 році.
Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання повинен не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового року (тобто не пізніше 21 грудня), подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування.

До 31 грудня не забудьте оновити КВЕД!

З 2013 року втрачає чинність стара класифікація видів економічної діяльності (КВЕД 009:2005). Отже, всім суб’єктам господарювання необхідно до 31 грудня 2012 року оновити види економічної діяльності.
Суб’єкти господарювання, які не змінять КВЕД на новий (КВЕД 009:2010) будуть вести неіснуючу господарську діяльність, що може спричинити небажані наслідки.
Вимога про зміну КВЕД регламентується наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010 року.
Усім суб’єктам господарської діяльності, яким необхідно змінити КВЕД, необхідно терміново звернутись до органів державної реєстраційної служби з відповідними документами, оскільки автоматично зміни кодів видів діяльності проводитися не будуть.

Дитячі новорічні подарунки не оподатковуються!

Якщо на підприємстві, в установі чи організації за рахунок власних коштів купляють новорічні подарунки для дітей, варто знати - податок на доходи фізичних осіб з цих подарунків не сплачується.
Здолбунівська ОДПІ звертає увагу на норму діючого законодавства, яка передбачає: оподаткування податком на доходи фізичних осіб дитячих новорічних подарунків, які придбані за рахунок власних коштів для дітей своїх працівників, здійснюються на загальних підставах.
А саме, якщо вартість подарунка становить до 536 грн. 50 коп., то такі подарунки податком не обкладаються. Якщо ж вартість подарунку перевищує цю суму, то він обкладається за ставкою 15 або 17 відсотків.

Важливо для бухгалтера:

Водночас подарунки надаються фізичним особам, а отже при їх видачі підприємству слід відобразити у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку; і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ за ознакою "160" вартість новорічних подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, та за ознакою "126" у разі перевищення такої суми.

Здолбунівська ОДПІ

Останнім часом в органах ДПС встановлені непоодинокі факти вчинення шахрайських дій під видом або від імені працівників органів ДПС з метою протиправного заволодіння коштами суб’єктів господарської діяльності.
Так, на мобільний телефон посадової особи суб’єкта господарської діяльності телефонує громадянин, який звертається нібито від імені керівника підрозділу податкової служби або за його дорученням (найчастіше начальника або заступника начальника податкової інспекції) з проханням надати гроші в борг (на потребу працівників податкової служби; щодо надання фінансової допомоги для прийому перевіряючи з ДПС України тощо) або вимагає кошти за не проведення перевірки фінансової діяльності підприємства. Діють такі особи через посередника, у більшості випадків – водія, який не обізнаний у тому, що відбувається та виконує функцію отримання та передачі грошей.
Розміри витребуваних грошей становлять від 5 тисяч до 25 тисяч гривень. Майже у жодному випадку підприємець або посадова особа СГД не відмовила у наданні «допомоги» для «керівників» підрозділів ДПС.
Суб’єктів господарської діяльності у разі отримання інформації щодо аналогічних шахрайських дій просимо терміново повідомляти ВВБ при ДПС у Рівненській області УВБ ДПС України за телефонами: 692-578, 692-503, 692-607, 692-575, та дублювати інформацію письмово.

Начальник ВВБ при ДПС у Рівненській області
УВБ ДПС України
підполковник податкової міліції К.В.Бібік


З квітня минулого року на законодавчому рівні визначено питання «конфлікту інтересів», шляхи його врегулювання та відповідальність за порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» конфлікт інтересів – це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.
Статтею 14 цього ж закону на службових осіб податкових органів покладено обов’язок уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
Таким чином, працівник податкового органу, який отримав доручення щодо проведення перевірки платника податків, серед службових осіб чи працівників якого є члени сім`ї або близькі особи, зобов’язаний письмово повідомити свого безпосереднього керівника про можливість виникнення конфлікту інтересів. Таке повідомлення повинне мати дату складання та бути зареєстрованим у податковому органі, щоб уникнути в подальшому сумнівів щодо своєчасності інформування керівництва.
Питання конфлікту інтересів може виникати не тільки у діяльності підрозділів податкового контролю, а й у роботі працівників, які контролюють своєчасність подачі податкової звітності, готують довідки, відповіді на запити платників податків, здійснюють оперативно-розшукову та кримінально-процесуальну функцію тощо.
За неповідомлення особою безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податковим кодексом України не встановлено заборони на подання платником податків – юридичною особою звітних декларацій (розрахунків) за періоди, що підлягають перевірці, після отримання повідомлення та копії наказу про проведення документальної планової перевірки (до її початку).
Водночас нагадуємо, що платник податків зобов’язаний подати податкову декларацію або розрахунок до органу ДПС у строки, встановлені законом. Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, декларацій передбачена пунктом 120.1 статті 120 Кодексу (Узагальнююча податкова консультація від 06.07.2012 р. №591 „Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків”).