Зміни внесено наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 № 375 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів" (далі – наказ).
    Наказом затверджено нові форми відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за ф. № 30-ОПП та про узгодження плану реорганізації юридичної особи за ф. № 31-ОПП.
    Встановлено єдиний строк - 10 робочих днів, для призначення документальної позапланової перевірки платника податків, що припиняється (закривається), як у випадках прийняття рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи, так і у інших випадках.
    Крім того, змінами до Порядку обліку платників податків і зборів вилучено процедури формування та направлення органами ДФС до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням.
    Також, доповнено перелік платників податків, на яких поширюється дія цього Порядку, а саме:
а) платники податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія України;
б) відокремлені підрозділи, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія та які є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що знаходяться на іншій території        України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, обліковуються в контролюючих органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб.

Рівненська ОДПІ

    Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних паїв та землекористувачі.
    Порядок обчислення плати за землю встановлено статтею 286 Податкового кодексу України.
   Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до органів фіскальної служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.
    Платники плати за землю мають право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
    У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платники плати за землю подають податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
    При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
  Нагадуємо, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення у 2016 році становить 1,433, сільськогосподарських угідь – 1,2.
   Сплачується земельний податок юридичними особами щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Рівненська ОДПІ

    На запитання платників податків під час сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія» відповідав завідуючий сектором контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Рівненської ОДПІ Сергій Сало.
    Пропонуємо до уваги відповіді на актуальні питання.
    Питання: Яким чином СГ може виправити помилки, допущені при заповненні звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів?
    Відповідь: Порядком щодо заповнення зазначених звітів, затверджених Наказом № 49, не передбачено механізму виправлення в таких звітах помилок. Однак, платник податків, у разі виявлення помилки у звіті, може звернутися письмово до контролюючого органу з обґрунтуванням обставин помилково поданої звітності та проханням її не визнання, а також повторно сформувати та подати з виправленими показниками такий звіт.

    Питання: Чи можна подати звіт форми №1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» нарочно або направити поштою?
    Відповідь: Порядком заповнення форми звіту №1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (далі – Звіт №1-РА) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
    Звіт №1-РА в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
    У разі якщо суб’єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами Звіт №1-РА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб’єкт господарювання має більше 1 ліцензії, то у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцензії» не заповнюється).
    Звіт №1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

    Питання: Який граничний термін подання звітності про обсяги виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ?
    Відповідь: Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами щомісяця до 10 числа (9 число – останній термін подачі звіту) засобами електронного зв’язку в порядку, передбаченому для податкової звітності, подають до органу ДФС за місцем реєстрації такого суб’єкта господарювання.

    Питання: В яких одиницях виміру заповнюється звіт № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» та який порядок округлення показників при заповненні звіту ?
    Відповідь: Формою Звіту № 1-РА передбачено заповнення показників в тис. дал. Пунктом 1 розд. І Порядку встановлено, що Звіт № 1-РА подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі. Електронна форма Звіту № 1-РА передбачає заповнення показників з точністю до шести знаків після коми. Таким чином, показники Звіту № 1-РА заповнюються в тис. дал з округленням до шести знаків після коми (наприклад 0,5 л відображається як 0,00005 тис. дал).

    Питання: Як обчислюється акцизний податок з товарів, на які встановлені ставки в іноземній валюті?
    Відповідь: Відповідно до пункту 217.3 статті 217 Кодексу податок з товарів (продукції), вироблених на митній території України, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.
    Податок з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.
    Згідно з пунктом 218.2 статті 218 Кодексу податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39¹ ПКУ, тобто застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, а у разі, якщо митна декларація не подається, - дня визначення податкових зобов’язань.

Рівненська ОДПІ

    Фахівці Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області завжди намагаються оперативно інформувати платників податків про важливі законодавчі зміни. Саме тому нещодавно у приміщенні Гощанського відділення Рівненської ОДПІ було проведено чергову зустріч у вигляді «круглого столу» по роз’ясненню актуальних новин податкового законодавства.
На зустрічі заступник начальника – начальник Гощанського відділення Рівненської ОДПІ Галина Бондарчук підбила підсумки роботи відділення за п’ять місяців 2016 року та звернула увагу на основні податкові новації.
    Податківець довела до відома бухгалтерам підприємств і організацій останні зміни в законодавстві щодо податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску, податку на прибуток, а також використання реєстраторів розрахункових операцій.
   Окремо зупинилися на роз’ясненні щодо застосування системи електронного адміністрування реалізації пального та звернули увагу на особливості подання звітів про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів у роздрібній мережі.
    Наприкінці зустрічі присутні отримали вичерпні відповіді на свої запитання.

Рівненська ОДПІ

    Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області нагадує підприємцям, що для переходу із загальної на спрощену системи оподаткування подається заява до податкової інспекції за місцем реєстрації не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (пп.298.1.4 та пп.298.1.5 ст.298 Податкового кодексу України, далі - ПКУ).
    Заява за бажанням платника подається особисто або через уповноважену особу, поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису (пп.298.1.1 ст.298 ПКУ). Крім того, зазначену заяву можна подати під час державної реєстрації реєстратору як додаток до реєстраційної картки.
    Зауважимо, що перехід на спрощену систему оподаткування можна здійснити лише один раз протягом календарного року.
   Варто зазначити: реєстрація платників єдиного податку контролюючими органами здійснюється протягом двох робочих днів від дати надходження зави від платника або її електронної копії від держреєстратора та є безстроковою і щороку не поновлюється.
Отже, щоб перейти на спрощену систему оподаткування з третього кварталу 2016 року необхідно подати заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік не пізніше 15 червня 2016 року.

Рівненська ОДПІ

    За п’ять місяців 2016 року від платників Рівненської ОДПІ до місцевого бюджету надійшло 32,2 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 13,3 млн гривень. Зокрема за травень поточного року надійшло 8,2 млн. гривень даного податку.
    Нагадуємо, що з 01.03.2016 суб'єктам господарювання, які реалізують пальне, слід зареєструватися в якості платника акцизного податку з реалізації пального в системі електронного адміністрування реалізації пального (далі - СЕАРП). Для цього необхідно надіслати до контролюючого органу за основним місцем обліку відповідну заяву в електронному вигляді, з дотриманням норм законодавства щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб.
    У зазначеній СЕАРП автоматично відкриваються електронні рахунки для сплати акцизного податку. Реквізити такого рахунка надсилаються платнику податку не пізніше операційного дня, що настає за днем його відкриття у вигляді повідомлення.
У разі продажу пального без реєстрації платником акцизного податку Податковим кодексом України встановлено штраф у розмірі 100% вартості реалізованого пального.

Рівненська ОДПІ

    Нещодавно в Рівненській ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області під час чергового засідання «круглого столу» з платниками податків, яке відбулося за участю фахівців інспекціїІ, обговорювалися питання щодо скорочення податкового боргу.
    «В цілому, за січень-травень поточного року, податковий борг зменшився на 100,7 тис. гривень», - повідомив заступник начальника Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області Андрій Остапенко.
    За словами посадовця, від реалізації безхазяйного майна з початку року надійшло 114,2 тис. гривень: до місцевого бюджету – 53,4 тис. гривень ( при очікуваних 44,3 тис. гривень) та 60,8 тис. гривень – до державного (при очікуваних 40,2 тис. гривень).
    Під час заходу присутні ознайомились із основними джерелами погашення податкового боргу, з порядком стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу та продажем майна, яке перебуває у податковій заставі.
    Фахівці ОДПІ розповіли платникам податків про роботу електронного сервісу ДФС України «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», за допомогою якого можна перевірити наявність податкового боргу у платника податків за кодом ЄДРПОУ або за назвою. А скориставшись сервісом «Електронний кабінет платника податків» платник має можливість самостійно здійснити звірку стану його розрахунків з бюджетом по кожному податку, збору або внеску, належному йому до сплати.
    Окрім того, в інспекції нагадали, що платник з приводу проведення звірки щодо стану розрахунків з бюджетом може безпосередньо звернутись до контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку.
    Всі присутні на заході отримали зразки друкованої продукції та вичерпні відповіді на свої запитання.

Рівненська ОДПІ

    Відповідно до Податкового кодексу нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться органами фіскальної служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.
    Сплачується такий податок фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, тобто до 29 серпня включно.
    Нагадуємо, що фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори через установи банків та поштові відділення. Зокрема, фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.
    Від сплати податку звільняються:
- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
    Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для зазначених категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, передбачених у ст.281 ПКУ.

Рівненська ОДПІ

    Особи, які відповідно до Податкового кодексу України (далі ПКУ) мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за формою №1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування. Це передбачено п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності не допускається.
    Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 (далі – Порядок).
    Згідно з п.2.3 розділу II Порядку податковий розрахунок подається податковими агентами в один із таких способів:
- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;
- на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
- на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.
    У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в порядку, встановленому пунктом 49.3 ст. 49 ПКУ. Копія податкового розрахунку за формою №1-ДФ повинна дублювати дані, зазначені у розрахунку, поданому до контролюючого органу за місцезнаходженням юридичної особи.

Рівненська ОДПІ

    Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що звітність за травень 2016 року з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування подається у червні 2016 року за діючими формами звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905.
    З 01 липня 2016 року звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за звітний період червень 2016 року подаються за новою формою згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812).

Рівненська ОДПІ

    В Рівненській ОДПІ Головного управління ДФС у Рівненській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» із начальником управління податків і зборів з фізичних осіб Рівненської ОДПІ Олегом Кобилянським, під час якого платники запитували:

    Як нараховуються фізичним особам належні до сплати суми земельного податку тa орендної плати зa земельнi ділянки державної тa комунальної власності?
    3гідно з п.287.2 cт.287 Податкового кодексу облік фізичних осіб — платників податку тa нарахування відповідних cум плати за землю проводяться щорічно до 01 травня. Підставою для нарахування земельного податку згідно п.286.1 cт.286 Податкового кодексу є дані державного земельного кадастру України. Нараховують суми земельного податку фізичним особам органи ДфС, які видають платникам до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення прo внесення податку за встановленою формою.
    Пунктом 287.5 cт.287 Податкового кодексу встановлено, щo фізичні особи сплачують податок впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
    Згідно з п.288.7 cт.288 Податкового кодексу порядок нарахування орендної плати, строк сплати тa порядок її зарахування дo бюджетів застосовуються відповідно дo вимог статeй 285 — 287 Податкового кодексу.
    При цьому підставою для нарахування орендної плати зa земельні ділянки державної тa комунальної власності є договори оренди земельних ділянок.
    Органи виконавчої влади тa органи місцевого самоврядування, якi укладають договори оренди землі, повинні до 01 лютого подавати дo органів ДФС зa місцезнаходженням земельної ділянки перелік орендарів, з якими уклали договори оренди землі нa поточний рік, тa інформувати відповідний орган ДФС пpо укладення нових, внесення змін дo існуючих договорів оренди землі тa їх розірвання дo 01 числа місяця, що настає зa місяцем, в якому відбулися зазначені зміни (п.288.1 cт. 288 Податкового кодексу).
    Слід зауважити, що громадяни, якi мають підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинні подати дo органів ДфС документи, щo посвідчують їx право на пільгу.

   Чи потрібно громадянину, який виїжджає на постійне місце проживання за кордон, подавати декларацію про майновий стан та доходи?
Згідно п.179.3 ст.179. Податкового кодексу України, платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу ДФС податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Орган ДФС протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

   Чи потрібно подавати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску суб’єкту господарювання, який не має найманих працівників?
Якщо юридичні особи та фізичні особи – підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), Звіт до фіскальних органів ними не подається. При цьому, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані подавати звіт за себе незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім ФОП – спрощенців, які є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

  Чи сплачують єдиний внесок ФОП, які застосовують загальну систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за період, в якому не отримували дохід (прибуток) з 01.01.2016 року?
    Якщо фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не отримували доходів (прибутків) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі особи можуть не визначати базу єдиного внеску, оскільки вказаною нормою передбачено право, а не обов’язок платника.

   Які строки сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
    Фізичні особи у 2016 році сплачують податок за 2015 рік (за ставками та з пільгами, які діяли у 2015 році) на підставі податкових повідомлень–рішень, які надсилаються контролюючими органами до 1 липня 2016 року. За новими ставками, які почали діяти з 2016 року, податок сплачуватимуться фізичними особами починаючи у 2017 році;
– юридичні особи у 2016 році сплачують податок за новими ставками, які діють з 2016 року. Розрахунок податку проводиться в декларації, яку необхідно було подати до контролюючих органів до 20 лютого 2016 року.
Термін сплати податку:
– фізичними особами – раз на рік (до 28 серпня 2016 року);
– юридичними особами – щокварталу (до 30 квітня 2016 року, 30 липня 2016 року, 30 жовтня 2016 року, 30 січня 2017 року.

Рівненська ОДПІ