Відповідно до законодавчої бази громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, установ, організацій незалежно від форм власності із заявою або клопотанням щодо реалізації особистих прав і законних інтересів. До Виконавчої дирекції Фонду надкодять листи з проханням пояснити, чи враховуеться сума компенсації за невикористану відпустку при обчисленні середньої заробітної плати для надання допомоги за ракунок коштів Фонду.

Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим ,державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 1266 (далі - Порядок), середньоденна заробітна плата обчислюеться шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарник місяців) заробітної плати, на яку нарахований единий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприемницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

Згідно з пунктом 32 Порядку середня заробітна плата для розракунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюеться роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми наракованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованик осіб та суми нарахованого единого внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стракування, що подаються до Державної фіскальної служби.

Оскільки на суму компенсації за невикористану щорічну відпустку нараховуеться единий внесок, зазначена виплата враховуеться при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

При цьому, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 23.08.2012 N 227/18/99-12, якщо компенсація за невикористану відпустку наракована та виплачена в місяці розрахункового періоду, вона включаеться для розракунку допомоги.

Якщо компенсація за невикористану відпустку лише виплачена в місяці розрахункового періоду, вона не включаеться для розрахунку допомоги.

Отже, у разі, якщо компенсація за невикористану відпустку була нарахована на попередньому місці роботи, а виплачена на новому місці роботи, то у разі настання страхового випадку в період перебування у трудових відносинах за новим місцем роботи при обчисленні середньої заробітної плати вона не враховуеться. Якщо ж компенсація була і нарахована, і виплачена у розрахунковому періоді за останнім місцем роботи, вона враховуеться при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

Здолбунівська міжрайонна виконавча

дирекція Рівненського обласного відділення

Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності