В умовах становлення ринкової економіки, майже суцільної приватної власності на засоби виробництва, як ніколи, гостро стоїть питання соціального захисту людини праці, охорони її життя та здоров’я, а також право на відшкодування шкоди у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника та інших випадках. Гарантом в цьому, від імені держави, виступає Фонд соціального страхування України.
  Профілактика, усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, попередження та недопущення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є одним із головних завдань Фонду. З цією метою у 2017 році страховим експертом з охорони праці відділення проведено 8 перевірок стану умов і безпеки праці на підприємствах, в установах, організаціях та приватних підприємців Здолбунівського та Острозького районів, за наслідками яких роботодавцям надані подання. Під час перевірок виявлено 81 порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Також взято участь у 1 семінарі, 4 нарадах, засіданні 49 «круглих столів» з даних питань, опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці (СУОП) на 55 підприємствах, надано 330 консультацій страхувальникам та застрахованим особам. Це дало змогу суттєво знизити рівень виробничого травматизму в регіоні і, як наслідок, у 2017 році на підконтрольних відділенню підприємствах, організаціях та установах сталося лише 3 страхових (пов’язаних із виробництвом) нещасних випадки, в тому числі 1 із смертельним наслідком. Два із них зареєстровані у сільському господарстві, один – у сфері торгівлі. Дві третини нещасних випадків настали внаслідок падіння потерпілого. Щодо причин нещасних випадків, то основними були психофізіологічні (особиста необережність) – 2 нещасні випадки та організаційні (невиконання вимог інструкцій з охорони праці) – один.
    Як бачимо із причин, щоб запобігти настанню подібних нещасних випадків на виробництві в майбутньому, не потребується вкладати в охорону праці додаткові кошти чи нести матеріальні витрати. Для цього варто підвищити рівень навчання з питань охорони праці та покращити якість проведення інструктажів. Позитивний результат прийде тоді, коли не просто у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці будуть ставитись формальні підписи, а коли після інструктажу, в пам’яті працівників, залишаться чіткі дії в тих чи інших виробничих ситуаціях.

Микола Овсійчук,
страховий експерт з охорони праці
Здолбунівського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Рівненській області

 

    З 01 січня 2018 року набрав чинності Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від 13 липня 2017 року №39, яким передбачено адресне забезпечення реабілітації, яке дає право самостійного вибору застрахованою особою санаторно-курортного закладу.
    Отже, для проведення реабілітаційного лікування застрахована особа самостійно зможе обирати санаторно-курортний заклад. Перелік санаторіїв у розрізі профілів медичної реабілітації затверджується наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та оприлюднюється для ознайомлення на його офіційному веб-сайті.
    Реабілітаційне лікування проходитиме за такими профілями:
1. Нейрореабілітація: підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них); підгострий період черепно-мозкових травм.
2. М’язово-скелетна реабілітація: підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматологічних); підгострий період опіків; ревматологічні захворювання.
3. Кардіо-пульмонарна реабілітація: підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них); стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них); підгострий період після операцій на серці; підгострий період захворювань легень; підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних; процесів нетуберкульозного характеру; цукровий діабет.
4. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО: порушення адаптації; розлади пов’язані із споживанням їжі; неорганічні розлади сну; соматоформні розлади; неврастенія.
5. Реабілітація після оперативних втручань на органах зору: підгострий період після оперативних втручань на органах зору.
6. Реабілітація при порушенні перебігу вагітності: ускладнена вагітність.
7. Інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення; підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії); підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.
    Застрахована особа має право на лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (далі — висновок ЛКК) лікувально-профілактичного закладу, клініки медичної науково-дослідної установи або жіночої консультації. Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із жіночої консультації.
    Застрахована особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції, має право на лікування (у супроводі членів сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти) в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за профілем медико-психологічна реабілітація за рахунок коштів Фонду один раз після демобілізації за наявності відповідних медичних показань.
    Заклад охорони здоров’я, де застрахована особа перебуває на лікуванні, протягом доби, з моменту надання висновку ЛКК, інформує орган Фонду за місцем обліку закладу охорони здоров’я як страхувальника про потребу зазначеної особи (з урахуванням медичних показань та протипоказань) в подальшому лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю.
  Представник органу Фонду відвідує застраховану особу в закладі охорони здоров’я, де перебуває зазначена особа на стаціонарному лікуванні, не пізніше наступного дня з моменту повідомлення про страховий випадок для: надання роз’яснення про порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду; оформлення заяви про забезпечення реабілітаційним лікуванням та інших необхідних документів передбачених вище зазначеним Порядком.
    Термін лікування в реабілітаційному відділенні визначається лікуючим лікарем та ЛКК,  який є необхідним для відновлення здоров’я та працездатності застрахованої особи відповідно до профілю лікування та особливостей перебігу хвороби, але не більше 24 днів.
    Під час прибуття до санаторно-курортного закладу застрахована особа пред'являє паспорт, свідоцтво про народження дитини (у разі направлення на лікування дитини), та надає:
- три примірники Договору;
- виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2017 № 110);
- обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (форма №113/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.02.2006 № 67) у разі направлення вагітної;
- відкритий листок непрацездатності, оформлений відповідно до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності.
    Постановою правління Фонду соціального страхування України від 14.12.2017 № 71 затверджено Граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу на 2018 рік, а саме: для застрахованої особи або члена її сім’ї (дитини), за профілями медичної реабілітації — нейрореабілітація, м’язово-скелетна реабілітація, кардіо-пульмонарна реабілітація, реабілітація після оперативних втручань на органах зору, реабілітація при порушенні перебігу вагітності, інша (соматична) реабілітація, медико-психологічна реабілітація застрахованої особи, яка безпосередньо брала участь в антитерористичній операції — 600,00 грн. з ПДВ. для супроводжуючої особи — 420,00 грн. з ПДВ.
    За роз’ясненнями та консультаціями щодо лікування застрахованих осіб в реабілітаційних відділеннях санаторно - курортних закладів просимо звертатись до Здолбунівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування України в Рівненській області за телефонами: м. Здолбунів (03652) 2-55-38, м. Острог (03654) 2-37-86.

Головний спеціаліст з медичної реабілітації
та соціальних послуг Здолбунівського
відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
у Рівненській області Прокопчук Л.М.

 

Кожна жінка, яка готується стати мамою, має право на отримання допомоги по вагітності та пологах. Розмір цієї допомоги залежить від багатьох факторів. Про механізм розрахунку допомоги по вагітності та пологах з урахуванням обмежень йтиметься у цій статті.

Відповідно до Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” зі змінами та доповненнями (далі Закон),  допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) на період відпустки у зв’язку з вагітністю  та пологами.

         Згідно із статтею 25 Закону допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів, 126 календарних днів.

         Жінкам,  віднесеним   до  1 - 3   категорії   осіб,    які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

         Частиною першою статті 26 Закону визначено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати, обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

            В свою чергу, ч.2 статті 26 Закону передбачено, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, яким передбачено єдиний механізм обчислення суми допомоги по вагітності та пологах.

Враховуючи викладене, сума допомоги по вагітності та пологах повинна розраховуватися наступним чином:

  1. Розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;
  2. Порівнюється фактична середньоденна заробітна плата із середньоденною заробітною платою, обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку (мінімальна заробітна плата / на 30,44 – середньомісячну кількість календарних днів);
  3. У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної плати.

Ірина Філонюк

Спеціаліст 1-ї категорії

Здолбунівської міжрайонної виконавчої

дирекції Рівненського обласного відділення

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

     Відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про встановлення розміру допомоги на поховання» та Рішення Комісії з реорганізації Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.02.2017 р. № 43 “Про збільшення розміру допомоги на поховання” з 01 березня 2017 року встановлено новий розмір допомоги на поховання на рівні 4100 гривень.

Здолбунівська міжрайонна виконавча дирекція Рівненського

обласного відділення Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності                                                                    І.В.Філонюк  

    Кодекс законів про працю України гарантує кожному працюючому громадянину право на матеріальне забезпечення у разі хвороби або втрати працездатності.
    Підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Іншими словами, без листка непрацездатності допомогу з тимчасової непрацездатності не призначать.
    Однак, у деяких випадках, навіть за наявності уже отриманого лікарняного, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності може цілком законно відмовити в його оплаті. Це стосується, зокрема, порушення хворим режиму, встановленого лікарем.
    Так, відповідно до частини 2 статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне” від 23.09.1999 року № 1105-ХІV (в редакції від 28.12.2014 року), надалі — Закон, якщо хворий порушує режим, встановлений лікарем, чи не з'являється без поважних причин у призначений термін на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) або медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), він втрачає право на допомогу з тимчасової непрацездатності з дня допущення порушення на строк, встановлений рішенням органу, що призначає допомогу з тимчасової непрацездатності – тобто комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації.
    Нагадаємо: до обов’язків комісії (уповноваженого) із соціального страхування входить перевірка не лише підстав і правильності видачі, але й правильності заповнення листків непрацездатності. У свою чергу, листок непрацездатності має бути заповнений відповідно до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (надалі – Інструкція № 532).
   У листку непрацездатності в графі «Режим:» обов’язково вказується режим, призначений хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо. Якщо має місце порушення режиму, то згідно з п. 3.5 Інструкції № 532 у графі «Відмітки про порушення режиму:» зазначається дата порушення режиму і засвідчується підписом лікаря. Види порушень режиму вказуються у графі «Примітка:». Такими причинами, наприклад, можуть бути несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування до іншого закладу охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо.
    Тобто коли комісія (уповноважений) із соціального страхування отримає лікарняний листок з такими позначками, керуючись частиною 3 статті 30 Закону № 1105-ХІV вона може і повинна прийняти рішення про відмову в оплаті за рахунок коштів Фонду днів тимчасової непрацездатності з відміткою про порушення режиму.
    Підсумовуючи вищевикладене можна констатувати – право хворого на оплату лікарняного значною мірою залежить від обов’язку хворого, а точніше від чіткого дотримання ним встановленого лікарем режиму.

Провідний спеціаліст
Здолбунівської МВД РОВ ФССзТВП Гайналій В.М.

Відповідно до законодавчої бази громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, установ, організацій незалежно від форм власності із заявою або клопотанням щодо реалізації особистих прав і законних інтересів. До Виконавчої дирекції Фонду надкодять листи з проханням пояснити, чи враховуеться сума компенсації за невикористану відпустку при обчисленні середньої заробітної плати для надання допомоги за ракунок коштів Фонду.

Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим ,державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 1266 (далі - Порядок), середньоденна заробітна плата обчислюеться шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарник місяців) заробітної плати, на яку нарахований единий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприемницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

Згідно з пунктом 32 Порядку середня заробітна плата для розракунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюеться роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми наракованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованик осіб та суми нарахованого единого внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стракування, що подаються до Державної фіскальної служби.

Оскільки на суму компенсації за невикористану щорічну відпустку нараховуеться единий внесок, зазначена виплата враховуеться при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

При цьому, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 23.08.2012 N 227/18/99-12, якщо компенсація за невикористану відпустку наракована та виплачена в місяці розрахункового періоду, вона включаеться для розракунку допомоги.

Якщо компенсація за невикористану відпустку лише виплачена в місяці розрахункового періоду, вона не включаеться для розрахунку допомоги.

Отже, у разі, якщо компенсація за невикористану відпустку була нарахована на попередньому місці роботи, а виплачена на новому місці роботи, то у разі настання страхового випадку в період перебування у трудових відносинах за новим місцем роботи при обчисленні середньої заробітної плати вона не враховуеться. Якщо ж компенсація була і нарахована, і виплачена у розрахунковому періоді за останнім місцем роботи, вона враховуеться при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

Здолбунівська міжрайонна виконавча

дирекція Рівненського обласного відділення

Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності

    Санаторій-профілакторій «Перемога», який є власністю Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності запрошує на оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку (6-18 років) протягом зимових канікул.
    Культурно-розважальна програма, розроблена та організована досвідченими вожатими та психологом, спрямована на покращення концентрації дитячої уваги і підвищення здатності до навчання, розвиток комунікації дітей в колективі, поліпшення творчих та інтелектуальних навичок дітей. Знайомство «Сніжний ком», майстер класи: «Пишні квіти з креп паперу», «Бойові мистецтва», «Парасолька», «Створення свічок з вощини», «Індійські мандали», «Японські квіти. Кусудами», зустріч з гладіаторами, античні бої, стрілянина з лука, спортивно-творчі рухливі ігри, естафети, командоутворчі ігри, квест «В пошуках загублених скарбів», підготовка до свят, декор інтер’єру, фейсарт, вечірні посиденьки «Трям - здравствуйте», Зустріч Нового року «У казці Діда Мороза», Вечірнє новорічне шоу, «Різдвяний вертеп», вечори казок, міні спектаклі, вечір із запіканням картоплі на багатті, грінок, фотосесії в фотозоні, дискотеки, екскурсії до музею суднобудівельного заводу «Океан», навігаційну башту «Маяк», відвідини зоопарку – все це наповнить канікули гостей в оздоровчому таборі с/п «Перемога» незабутніми враженнями.
    Крім цього, для дітей розроблені за спеціальною програмою оздоровчі заходи. Оздоровлення в соляній кімнаті штучний мікроклімат якої є унікальним методом лікування і профілактики захворювань хронічного бронхіту, наслідків перенесення пневмонії, бронхіальної асми та для лікування всіх видів алергії і її профілактики, аромотерапія, кисневі пінки, інгаляції, масаж й тренування, лікувальна фізкультура (приділяється увага сколіозу, плоскостопості), прогулянки в сосновому бору на березі Дніпро-Бузького лиману. Проживання в двомісних кімнатах з усіма зручностями та п'ятиразове калорійне харчування (за необхідності – дієтичне) сприятимуть комфортному відпочинку та оздоровленню дітей у закладі. В закладі функціонує послуга безкоштовної зони Wi-Fi, працює бібліотека, тренажерний, концертний зали та зал лікувальної фізкультури.
    Для безпечного оздоровлення та відпочинку територія санаторію-профілакторію огороджена, охороняється цілодобово.
    Термін оздоровчої зміни 7-10 днів, вартість одного дня 320,00 грн. Дата заїзду 02.01.2017 року.
   Подаруйте своїм дітям незабутній організований відпочинок та оздоровлення у санаторії-профілакторії «Перемога», вул.Гагаріна, 1а, м. Миколаїв, Миколаївська обл., Украина, 54049.
    Довідки за тел. (0512) 58-09-89; 067 512 60 33; 050 937 06 94.
    Сайт : http://www.zdravnica-ua.com/rus/san/myk/nikolaev/peremoha

 

    Здоров’я – це найбільший скарб людини, який не порівняти з іншими цінностями! Маючи великі фінансові можливості, людина може лише в дечому покращити його, однак купити не зможе. Недарма наш народ склав таку загадку: «Що це таке? Як його маємо - бездумно, марно тра¬тимо, а як його не стало - від¬дали б усе, щоб повернути назад». Звичайно, це — здоров'я — воістину головна умова людського життя, щастя, радості, успіху! Воно є особистим надбанням людини та показником добробуту народу, дзеркалом нашого соціально-економічного благополуччя, важливим чинником, який впливає на якість та ефективність нашої трудової діяльності.
    Логічно, що чим швидше ми втрачаємо здоров’я - тим частіше хворіємо. Тому, відповідно, здоров’я населення оцінюється через захворюваність, а захворюваність в свою чергу характеризується числом хворих, які звертаються до лікувально-профілактичних закладів. Як наслідок, маємо ріст захворюваності, що для підприємств, установ, організацій - збільшення витрат, пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю, зменшення прибутку, зниження продуктивності праці.
   Захворюваність є проблемою загальнодержавного масштабу, тому без органів влади вона неподоланна. Знизити її рівень, зменшивши кількість випадків або терміни лікування, можна тільки об'єднавши зусилля.
Згідно з законом ”Про охорону праці” керівник (за участю профспілок) розробляє і реалізовує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, профілактики захворюваності, виробничого травматизму, профзахворювань та аварій.
    У свою чергу, Здолбунівська міжрайонна виконавча дирекція Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щоквартально проводиться моніторинг захворюваності застрахованих осіб та витрат Фонду по виплаті допомоги з тимчасової непрацездатності.
    Провівши аналіз основних показників захворюваності за 9 місяців 2016 року ми бачимо, що витрати по тимчасовій непрацездатності, а саме загальне захворювання, склали 1918,8 тис. грн., що на 947,1 тис. грн. менше аналогічного періоду минулого року, кількість оплачених днів також зменшилась на 1036. Витрати на допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї також зменшились на 42,9 тис. грн., при цьому кількість оплачуваних днів зросла на 195. Витрати на допомоги, пов’язані з невиробничим травматизмом також зменшились на 223,5 тис. грн. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, однак кількість випадків невиробничого травматизму збільшилась на 215.
    З метою і подальшого зменшення рівня захворюваності працівниками Здолбунівської міжрайонної дирекції, за допомогою спеціалістів відділу з питань експертизи тимчасової непрацездатності Рівненського обласного відділення, буде продовжено проведення перевірок дотримання домашнього режиму лікування, обґрунтованості видачі листків непрацездатності, а також виявлення випадків прихованого виробничого травматизму.
    Завжди краще самим дбати про своє здоров’я, бо хворіючи ми в першу чергу завдаємо багато горя і страждань нашим рідним та близьким. І можливо вас заспокоїть прислів’я, яке люди з давніх-давен використовували в своєму житті: «Здоровий злидар щасливіший від хворого багача». Тож будьте здорові!

Директор Здолбунівської МВД
РОВ ФСС з ТВП
Л.М. Прокопчук

Вкладення:
Скачати цей файл (2.jpg)2.jpg[ ]333 Кб
Скачати цей файл (Чергове підвищ.пенсій 2016.jpg)Чергове підвищ.пенсій 2016.jpg[ ]522 Кб

З наближенням пори відпусток до Здолбунівської міжрайонної виконавчої дирекції Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності почастішали звернення застрахованих осіб щодо отримання путівок на санаторно-курортне та відновлювальне лікування.

У зв’язку з цим повідомляємо, що з 01 січня 2015 року забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів Фонду не передбачено.

         Однак, застраховані особи, які хворіють, матимуть можливість на лікувування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів Моршина, Трускавця, Хмільника, Закарпаття та інших курортів.

         Важливою відмінністю реабілітаційної путівки є те, що вона видається для лікування застрахованої особи або її дитини – безкоштовно, а направлення на доліковування в санаторій проводиться безпосередньо із стаціонару з видачею листка непрацездатності. Путівки видаються тільки у випадках захворювань або травм, не пов’язаних з нещасним випадком на виробництві. При цьому, застрахована особа має надати довідку для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу підписану керівником, головним бухгалтером і головою комісії із соціального страхування підприємства, організації на якому працює, скріплену печаткою підприємства та завірену районною (міжрайонною) міською виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем обліку підприємства.

Протягом календарного року застрахована особа може скористатися лише однією санаторно-курортною путівкою на відновлювальне лікування, що оплачена за рахунок коштів Фонду. Передача виданої реабілітаційної путівки іншим особам, поділ її на декількох осіб, зменшення терміну лікування – забороняється, тобто це буде порушення  режиму лікування і оплата лікарняного не проводиться.

         У зв’язку з вищевикладеним застрахованим особам, які потребують реабілітаційне лікування за направленням слід звертатись до лікуючого лікаря профільних відділень, лікувально- профілактичних закладів,  а ті, в свою чергу, мають здійснити відбір хворих для лікувування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів згідно із медичними показниками.

Провідний спеціаліст  Здолбунівської міжрайонної

виконавчої  дирекції Рівненського обласного

відділення Фонду соціального страхування

 з тимчасової втрати працездатності                                                                   Фільварченко М.М. 

    У відповідності до статті 27 Закону України “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 №1105 допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім”ї, які перебували на її утриманні (дружини(чоловіка); дітей, братів, сестер та онуків які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів професійно - технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років; батька, матері, діда та баби за прямою лінією спорідненості.
    Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім”ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).
    Зазначена допомога надається застрахованій особі, члену сім”ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
    Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім”ї померлого, або особі, яка здійснила поховання, на підставі:
- оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть;
- копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі оригіналу),
    Допомога на поховання члена сім”ї застрахованої особи (який перебував на утриманні) призначається застрахованій особі на підставі:
- оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть;
- копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі оригіналу),
- довідки з місця проживання про проживання померлого члена сім”ї разом із застрахованою особою;
- оригіналів довідок виданих територіальними органами Пенсійного фонду України, Державного центру зайнятості, Державної фіскальної служби, які підтверджують відсутність у померлого члена сім”ї самостійних джерел до існування.
    Допомога на поховання надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. На сьогоднішній день розмір допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду становить 2200 грн.