Меню Закрити

Бібліографічний список соціальному педагогу

Методична література

1.    Харченко, С. Я. Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки / С. Я. Харченко, Н.    П. Краснов. — X.: Основа, 2012. —143 с. — (Соціальному педагогу).

Статті в періодиці

Діяльність соціального педагога у закладах освіти // Соц. педагог. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 2-56.

Варзацька, Л. 0. Українська мова й мовлення. Розви- вальне навчання в почат. класах : навч.-метод. посіб. / Л. О. Варзацька. — Тернопіль: Навч. кн. — Богдан, 2012. — 359 с.

Вивчаємо словникові слова легко! : 1-4 кл. / [уклад. Н. М. Кравцова]. — X.: Основа, 2012. — 352 с. — (Початкова школа. Українська мова).

3.    Кріль, О. П. Українська мова. 1-4 кл.: зб. диктантів і переказів народознав. тематики : по-сіб. для вчителя / О. П. Кріль. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2012. — 38, [1] с. — (Стежинки маленького громадянина).

4.    Сліпець, 0. Б. Я і Україна. Громадянська освіта 4 кл.: конспекти уроків : посіб. для вчителя / О.    Б. Сліпець. — 3-тє вид., переробл. — Тернопіль: Навч. кн. — Богдан, 2012. — 126, [1] с. — (Бібліотека вчителя).

5.    Слюніна, В. О. Бесіди з безпеки життєдіяльності в школі. 1-4 кл. / В. О. Слюніна. — X.: Основа, 2012. — 448 с. — (Серія «Класний керівник»).

6.    Фучила, О. П. Математика. Дидактичні матеріали : навч. посіб.: [до підруч. «Математика 4    клас» / Богданович М. В.] : 4 кл. / О.    П. Фучила, 0. Б. Сліпець. — Тернопіль: Навч. кн. — Богдан, 2012. — 218 с. — (Математика в рідній школі).

Статті в періодиці

7.    Андрусенко, І, Особливості навчання природознавства у 1 кл. / Ірина Андрусенко // Почат. шк. — 2012. — № 9. — С. 6-9.

8.    Атрошенко, Т. В. Інтегрований урок з читання та основ здоров’я у початкових класах / Т. В. Атрошенко // Світ виховання. — 2012. — №4. —С. 39-40.

9.    Бецко, І. Ю. Коли у друзів лад — усякий тому рад : година спілкування у 4 кл. /1. Ю. Бецко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. — 2012. — № 9. — С. 28-29.

10.    Василевская, О. Изучаем таблицу умножения / О. Василевская // Відкритий урок. — 2012. — № 9. — С. 54-55.

Дидактичні ігри для вивчення таблиці множення і ділення.

11.    Вашуленко, М. Уроки навчання грамоти в 1 класі шкіл з    російською мовою викладання / Микола  Вашуленко, Ольга Прищепа, Окса-на Вашуленко // Почат. шк. — 2012. — №9. —С. 49-55.

12.    Владыкина, Ю. Эмоции и чувства: урок курса «Основы здоров’я» в 4-м кл. / Ю. Владыкина //

Статті в періодиці

13.    Андрієнко, І. Життя, в якому є ВІЛ : заняття з елементами тренінгу для старшокласників / Ірина Андрієнко // Психолог. — 2012. — Вересень (№ 17). — С. 24-27.

14.    Буга, Л. Психолого-педагогічний супровід у профільному навчанні / Любов Буга // За-вуч. — 2012. — Вересень (№ 17). — С. 26-29.

15.    Глуханюк, T. І. Діяльність психолога з профілактики суїцидальної поведінки в учнів з пору-шеннями інтелектуального розвитку / T. І. Глуханюк // Шкіл, психологу. Усе для роботи. — 2012. — № 8. — С. 9-11.
—    Бібліогр.: 5 назв.

16.    Дербеньова, А. Г. Складові, чинники та симптоми емоційного вигоряння вчителя / Г. Дербе-ньова, А. В. Кунцевська // Біологія. — 2012. — № 26. — С. 8-12.

17.    Допоможіть першокласнику : поради батькам // Шкіл, психологу. Усе для роботи. — 2012. — № 8. — С. 36-39.

18.    Доріченко, В. Пізнай себе : програма формування психологічної культури учнів / Вікторія Доріченко // Завуч. — 2012. — Серпень (№ 16). — Завуч почат. шк. — № 8. — С. 7-15. — Бібліогр.: 24 назв.

19.    Сфремова, Н. Л. Стрес у педагогічній діяльності / Н.    Л. Сфремова, Т. Д. Трушина // Безпека життєдіяльності. — 2012. — № 8. — С. 2-3. — Бібліогр.: 5 назв.

20.    Кельнер, С. С. Психологічна підтримка та супровід учнів 5-го класу в умовах адаптації до предметного навчання / С. С. Кельнер // Шкіл, психологу. Усе для роботи. — 2012. — № 8. — С. 2-8. — Бібліогр.: 15 назв.

21.    Лупина, М. Психологія пізнання і навчання : 7 занять для старшокласників / Марія Лу-пина // Психолог. — 2012. — Вересень (№ 17). — С. 28-43.

22.    Олійник, В. Психолого-педагогічна підтримка та підготовка учнів-олімпіадників : психолого-пед. семінар / В. Олійник // Шкіл, психологу. Усе для роботи. — 2012. — № 8. — С. 30-34.

23.    Опитувальник-характеристика молодшого школяра: для обстеження неуспішних молодших школярів // Шкіл, психологу. Усе для роботи. — 2012. —№8. —С. 17-20.

24.    Рябчикова, О. Першокласник у школі / Олена Рябчикова // Довідник клас. кер. — 2012. — № 9. — С. 33-39.

25.    Семенюк, Л. Проблеми ВІЛ/СНІДу : сценарій-план заняття з елементами тренінгу / Любов Семенюк // Психолог. — 2012. — Вересень (№ 17). — С. 21-23.

26.    Тараненко, К. Шкідливі звички та їх наслідки : заняття для учнів 6-7 кл. / Катерина Та-раненко // Психолог. — 2012. — Вересень (№ 17]. — С. 17-18.

27.    Фадєєва, А. Майбутнє для мене : заняття з елементами тренінгу для старшокласників / Анастасія Фадєєва // Психолог. — 2012. — Вересень (№ 17). — С. 56-57.

Розкажи корисну інформацію у соцмережах

Пов'язані записи