Меню Закрити

Дубровицька центральна районна бібліотека

Дубровицька центральна районна бібліотека – культурно-просвітницький, інформаційний центр міста та району. Документально-інформацйний масив центральної районної бібліотеки нараховує майже 32 тис. примірників творів друку. Склад фонду універсальний за змістом.

Послугами бібліотеки користується 2200 читачів. Центральна районна бібліотека об’єднує структурні підрозділи, які працюють самостійно і об’єднані однією метою сприяти бібліотечно-бібліографічному та інформаційному обслугогвуванню користувачів.

Історія бібліотечної справи Дубровиччини досить складна, але водночас цікава і багата на різноманітні події, а також це є частинка історії самої Дубровиці. Бібліотека в місті Дубровиця заснована в 1940 році, так званою хатою- читальнею. Важливе місце в діяльності хати-читальні займала підготовка і проведення різноманітних культурно-масових заходів. Це була  культурно-освітня установа, при якій діяли гуртки самодіяльності, влаштовувались агітаційно-пропагандистські лекції, бесіди і доповіді.Фонд бібліотеки  поповнювався завдяки просвітницькій діяльності. Під час війни робота її була перервана.Після закінчення війни бібліотека відновила свою діяльність. В 1946 році книжковий фонд становив 5363 примірника.

В 1947 році Дубровицька районна масова бібліотека активно розгортає свою діяльність, розміщується в 2 кімнатах. Сільське населення обслуговували хати-читальні, які були створені майже в кожному населеному пункті, які на той час так і називались культурними вогнищми.

Протягом 1948-1950р.р. для жителів району відкрили свої двері сільські бібліотеки, прийняла своїх перших читачів і районна бібліотека для дітей. На той час свою діяльність бібліотекарі спрямовували на допомогу ліквідації безграмотності населення. З цією метою були налагоджені тісні контакти зі школами, колгоспами, радгоспами. Для читачів проводились голосні читки, політінформації, огляди літератури, колективні обговорення творів, читацькі конференції тощо.

Книжковий фонд районної бібліотеки становив 5950 примірників книг, 60% переважала художня література, 30% становила галузева література. Штат районної бібліотеки складався із 4-х працівників: Тютюнник Ніна Тихонівна – завідуюча бібліотекою, Єнейкіна Галина Дмитрівна – зав. читальним залом, Рока Надія Василівна – зав. пересувним фондом, Горовець Галина Григорівна – бібліотекар дитячого відділу.

З часу свого існування бібліотеки підпорядковувались Висоцькому та Дубровицькому відділам культури. 1950-1954р.р. в Дубровиці і Висоцьку бібліотеки для дітей починають свою діяльність як самостійні структури. Затверджуєься графік роботи бібліотек. Бібліотека для дорослих працює з 12 год до 21 год., бібліотека для дітей працює з 10 год до 19 год., сільсьскі бібліотеки працюють з 11 год до 21 год.

В 1955-1956р.р. при районній бібліотеці створюється пересувний фонд для поліпшення нестаціонарного обслуговування робітничих колективів віддалених населених пунктів. В ці роки по Висоцькому відділі культури діяло: 28 сільських бібліотек, 7 приклубних, по Дубровицькому відділі куьтури – 23 сільські бібліотеки, 10 пунктів видачі, 18 пересувних бібліотек, 7 приклубних. Характерним для цього періоду є розвиток соціалістичного змагання між бібліотеками за звання «Бібліотека відмінної роботи». Це звання мали бібліотеки сіл: Трипутні, Сварицевичі, Тумінь, Висоцьк.

З 1957 року на посаду зав.районною бібліотекою призначена випускиця Харківського інституту культури Татарчук(Бурлака) Тамара Сергіївна, яка майже 40 років очолювала районну бібліотеку ( а в подальшому централізовану систему). Бібліотеки як ідеологічні установи будували свою роботу відповідно до вимог партійних, профспілкових і комсомольських організацій по мобілізації трудящих на виконання державних планів та соціалістичних зобов’язань. Масові заходи присв’ячувались річницям Великої Жовтневої соціалістичної революції, пропаганді рішень з’їздів та пленумів, проводились ленінські, з’їздівські, суспільно-політичні читання, організовувались кінолекторії. На сторінках районної газети «Поліський маяк» висвітлювалась вся діяльність книгозбірень.

Чільне місце в діяльності книгозбірень відводили патріотичному та інтернаціональному вихованню населення. Створювались кімнати і кутки бойової і трудової слави, організовувались молодіжні клуби та любительські об’єднання, зокрема: клуб ветеранів війни і праці «Промінь» при Висоцькій бібліотеці, клуб «Майбутнього воїна» при Лісівській бібліотеці. В 1959 році після реорганізації районів та визначення територіальних меж створюється Дубровицький район. Внаслідок чого при Дубровицькому відділі культури стали функціонувати більше 100 бібліотек, в тому числі 2 зональні бібліотеки: Зарічненська та Володимирцька. Значно активізувалась робота районної бібліотеки. Для підвищення кваліфікації працівників проводились щомісячно дводенні семінари бібліотечних працівників, здійснювались виїзди працівників районної бібліотеки в сільські з наданням методичної і практичної допомоги. Виїзди здійснювались в села трьох районів: Володимирецького, Зарічненського та Дубровицького.

На початку 60-х років районна бібліотека обслуговувала 2000 читачів. Книжковий фонд районної бібліотеки нараховував понад 20 тис. примірників книг. Бібліотекарі району займалися впорядкуванням книжкових фондів, залученням читачів до бібліотек, проводились подвірні обходи. Проводиться робота по складанню і веденню каталогів. В 1963-1965р.р. внаслідок реорганізації районів: Володимирецька та Зарічненська зональні стають як самостійні районні бібліотеки. При Дубровицькому відділі культури залишаеься 38 сільських бібліотек, районна бібліотека для дорослих та районна для дітей. Книжковий фонд районної бібліотеки нараховував 46675 примірників книг. На той час в районі діяли 21 опорні бібліотеки. Створюються сімейні картотеки, проводиться робота по атеїстичній пропаганді населення, по пропаганді передового досвіду, створюються куточки передового досвіду, випускаються листівки трудової слави, «Блискавки» З 1.06.1968 по 1.12.1968 року проводиться громадський огляд нестаціонарної мережі сільських бібліотек, щоб створити реальні можливості для доведення книги до кожної сім’ї, кожного дорослого і школяра. При кожній сільській бібліотеці працювала на громадських засадах бібліотечна рада.

В 1978 році в районі булла проведена централізація бібліотечної мережі, яка об’єднала 48 бібліотек централізованої бібліотечної системи (ЦБС) Міністерства культури. Дубровицька ЦБС складалась з центральної районної бібліотеки, дитячої бібліотеки, бібліотек-філіалів., пунктів видачі та пересувних бібліотек. Штати ЦБС налічували 70 бібліотекарів. Централізація сприяла поліпшенню складу книжкових фондів їх активному використанню, покращенню матеріально-технчної бази книгозбірень. Постачання книг до бібліотек було централізованим у відповідності до культурно-економічного профілю регіону, попередніх замовлень бібліотеки за видавничими планами випуску літератури. Колектив відділу комплектування на чолі з Чирук Н.Г. здійснив велику роботу по створенню зведеного облікового каталогу. Протягом року до ЦБС надходило понад 45 тис. примірників книг. Книжковий фонд центральої районої бібліотеки становив 54445 тис. Фонд районної бібліотеки для дітей становив 19 тис. примірників книг. Бібліотеки передплачували більше 150 примірників газет і журналів. Кількість читачів по району становила 40 тис. В період повної залежності бібліотек від партійних та керівних органів основним завданням вважались комуністичне виховання трудящих, пропаганда соціалістичного способу життя, формування наукового світогляду, пропаганда рішень з’їздів партійних документів, матеріалів Конституції, які проходили циклами суспільно-политичних читань на тему: «Нові акценти комуністичного будівництва», по пропаганді продовольчої програми «Програма народного добробуту», пропагувалась література про революційні і бойові традиції, патріотичне та інтернаціональне виховання проводиться цикл заходів «Жити – Батьківщині служити». По краєзнавству в усіх бібліотеках оформлялись краєзнавчі куточки «Край мій – гордість моя». У 80 –х роках Дубровицька ЦБС підтримувала тісні творчі зв’язки із Столінською бібліотекою Брестської області (Білорусія). Працівники бібліотек спільно проводили тематичні вечори, читацькі конференції, усні журнали, цикли бесід на теми: Дружбою народів сильні», «Нерушиме наше багатство», «Нам вічно в дружбі жити». Великою популярністю серед читачів користувалися декади літератур братніх народів.

У 80-х роках мережа бібліотек налічувала 48 бібліотечних установ. Книжковий фонд в системі налічував 600 тис. примірників. 20 бібліотек носили звання «Бібліотека відмінної роботи». При 11 бібліотеках діяли клуби за інтересами, любительські об’єднання. В бібліотеках оформлялись різноманітні стенди, книжкові виставки. Сільські бібліотекарі були частими гостями тваринників і механізаторів, на фермах створювались пересувні бібліотеки. Бібліотекарі являлись ідеологічними активістами партійних організацій, проводили значну агітаційну роботу, в період жнив випускали блискавки й листки трудової слави про успіхи правофлангових в збиранні врожаїв.

Значно активізувалась організаційно-методична діяльність ЦРБ. З метою надання методичної і практичної допомоги бібліотекам-філіалам, щомісячно здійснювались виїзди районними працівниками на місця, проводились заходи по підвищенню кваліфікації бібліотечних кадрів, зокрема: семінари, наради, стажування новопризначених працівників, практикуми з актуальних питань розвитку галузі, різноманітні тренінги і ін. Крім бібліотек ЦБС населення району обслуговують 2 відомчі бібліотеки: бібліотека СПТУ, бібліотека райлікарні, 40 шкільних бібліотек.

В 90-х роках після проголошення незалежності України діяльність бібліотек набуває нового змісту. Поряд із значною роботою на допомогу становленню української державності, відродженню національної культури книгозбірні сприяють розвитку нових технологій, інформаційно-бібліографічному забезпеченню фахівців різних галузей державних та комерційних структур. Комплектування здійснюється через обласну наукову бібліотеку, що значно вплинуло на поповнення книжкового фонду бібліотек. Книжковий фонд ЦБС – 425 тис.примірників, ЦРБ-31тис., сільські бібліотеки – 369 тис. Передплата періодичних видань по ЦБС – 109 назв, ЦРБ – 75, РДБ- 35, сільські бібліотеки – 29 назв. Бібліотеки обслуговують 28 тис. читачів, з них дітей – 8 тис. Роботу бібліотеки спрямовують на відзначення Дня Перемоги, Дня Незалежності, Чорнобильської трагедії, ювілейних та пам’ятних дат письменників. В 1996-97р.р. в районі діє 47 бібліотек, з них 45 бібліотек-філіалів. Працівники працюють з неповним робочим днем. Працює 64 бібліотекарі, з них зі скороченим робочим днем – 27 працівників. 32 бібліотекарі зі стажем більше 20років, зокрема: Діжурко М.О (Тумінь), Гордієва С.С. (Залужжя), Степанюк Є.Г.(Висоцьк), Ващишина Л.М.(Ясенець), Лобач С.С.(Удрицьк), Ютовець У.І.(Берестя), Богельська М.Г.(Городище), Позняк Н.Ф.(Мочулище). В цей період ЦБС очолила Люборець Є.О.. На цей час випали нелегкі роки. Зокрема зменшується фінансування бібліотек та їх поповнення на комплектування літератури, на підписку періодичних видань. Однак незважаючи на труднощі, бібліотекарі шукають шляхи виходу з кризи, свою діяльність пристосовують до нових ринкових умов. В практику роботи бібліотек входять такі форми роботи як диспути, уроки доброти, уроки милосердя. Створюються куточки народознавства, де збираються матеріали про історію сіл. Про народні свята, народні обряди. Заслуговує уваги робота бібліотеки с.Крупове(Стасюк М.В.). Основою діяльності книгозбірні є популяризація та збагачення духовних здобутків українського народу. У книгозбірні експонується постійно-діюча виставка робіт народних майстринь «Наші майстрині». Тут представлені роботи наших знатних земляків ткаль (У.П.Кот, О.М.Придюк, Л.В.Стельмашук). Виставку народних майстринь доповнюють книжкові виставки: «Українці: звідки ми і наше слово», «Будем дбати, шанувати прадавні криниці». На виставці «Роде наш красний» представлені матеріали про фольклорно-етнографічний ансамбль «Берегиня» та зразковий дитячий фольклорно-етнографічний гурт «Серпанок». Книжкові виставки доповнюють тематичні папки: «Берегине, моя Берегине, найсвятіше усе збережи», «З народного напившись джерела», «Тчу наче долю», «О рідна пісне знову ти прийшла до матері й до батька, до народу». Стало традицією проводити родинні свята. Спільно з педагогічно-учнівським колективом школи проведено свята: «Бабусина казка», «Обереги рідного дому», «Берегине моя, українська хустко». Народні традиції і свята глибоко шанують у Крупівській бібліотеці цьому й присвячувались бібліографічні огляди літератури «Три праздники в гості», «Звичаї українського народу», виховні та народознавчі години «Український віночок в обрядах», «Писанка – символ України», «На тім рушникові», «Свято Миколая на Україні».

З 1998 року ЦРБ запроваджуе платну діяльність. Робота по впровадженню платних послуг розпочалась насамперед з покращення матеріально-технічноі бази ЦРБ, створення затишку в бібліотеках, сприятливих для праці і відпочинку. Залучені кошти від платної діяльності використовуються на поповнення книжкового фонду бібліотеки, передплати періодичних видань. З кожним роком ЦРБ збільшує асортимент платних послуг, зокрема: щорічний запис до бібліотеки, видача літератури придбаної за господарську діяльність, ксероксні послуги, видача електронних довідок з інтернету. З 2003 року платна діяльність запроваджена і в бібліотеках системи.

В 2002 році згідно розпорядження обласної державної адміністрації від 22.07.2002 року №431 «Про реорганізацію бібліотечної мережі області», з метою удосконалення системи інформаційного забезпечення населення району, раціонального використання бюджетних коштів здійснюється реорганізація системи бібліотечного обслуговування населення, шляхом об’єднання публічних і шкільних бібліотек в єдину централізовану систему публічно-шкільних бібліотек з підпорядкуванням відділу культури райдержадміністрації, начальник відділу культури Голунко Л.С., директор ЦСПШБ-Ромаш М.І.

Нині мережа бібліотек нараховує 38 книгозбірень, 36 публічно-шкільних бібліотек-філіалів, центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей. В ході реорганізації 40 шкільних бібліотек стали підрозділами публічно-шкільних бібліотек.

Мережа публічно-шкільних бібліотек-філіалів:

Назва бібліотекиПрізвище, ім’я, по-батьковіКількість населенняЧитачіКнижковий фондКниговидача
1БережкиПокидько Любов Михайлівна19555001959010846
2БерестяКуницька Наталія Миколаївна
Твердун Наталія Михайлівна
26757452135514586
3БережницяХомич Тетяна Степанівна639301183137131
4БудимляМолчанович Марина Олександрівна679420101344212
5В.ОзераМіркевич Галина Сидорівна1095500246898323
6ВербівкаКонюська Надія Адамівна50850090447545
7ВелюньЯкубович Світлана Грирорівна813507220179810
8ВисоцькМалько Марія Василівна
Таборовець Катерина Михайлівна
2061108653453819401
9ГородищеМазанович Марія Василівна58555063104750
10ЖаденьРожко Валентина Тимофіївна991500148766650
11ЗалужжяРоговець Ганна Степанівна
Калюш Ніна Іванівна
17285001961013091
12ЗолотеБугай Ірина Олександрівна618401110526710
13ЗеленьВишневська Світлана Павл.62150071776627
14Колки

ШВ Заслуччя
Денищич Ольга Миколаївна
Кутецька Вікторія Петрівна
Олексійовець Олена Микол.
30449023456123719
15КруповеСтасюк Марія Василівна740500127897100
16ЛісовеГрицюк Руслана Васиівна454446108997991
17ЛуговеЛяхович Олена Семенівна83650048787293
18ЛюдиньГрицюк Галина Олексіївна10245221240310445
19ЛютинськДворак Олена Василівна1175550196719200
20МилячіБорсук Олена Кирилівна10608752254815225
21МочулищеГоляка Оксана Петрівна
Луцук Любов Григорівна
849500127338305
22НивецькСеменчук Валентина Данилів.651461115246664
23ОзерськМосійчук Людмила Іванівна568505107407720
24Орв’яницяПодик Людмила Адамівна
Шимко Оксана Григорівна
19358302518415078
25ОсоваШевчук Надія Іванівна1033509180039669
26ПеребродиІценко Ірина Михайлівна1592532185068634
27ПідліснеМулько Віра Леонідівна51336283503997
28РудняЯнковська Галина Кіндратівна52840045927639
29СварицевичіКорейчук Олена Федорівна
Холодько Ірина Степанівна
19899382316912683
30СмородськСтрибулевич Валентина Васил.61750098168492
31СелецьПетрушко Інна ЙосипівнаМіндер Віра Романівна18538262628323457
32СоломіївкаБудкевич Ольга Яківна83250088297943
33ТрипутніСамко Жанна Володимирівна1398703267579228
34ТуміньЮрчук Олена Іванівна
Соловей Людмила Федорівна
700567150347048
35УдрицькДячок Інна Миколаївна
Кот Ніна Карпівна
9777311826716900
36ЯсенецьЧачух Юлія Григорівна54235166136684
ПО СЕЛУ:41027580854360796360796
37Центральна районна бібліотекаРомаш Марія Іванівна
Соя Лілія Вікторвна
Таборовець Людмила Іванівна
Дубінець Ніна Калениківна
Гром Ольга Іванівна
Корінь Лідія Василівна
  Воробей Ганна Анатоліївна
Бойчук Тетяна МихайлівнаКонончук Наталія Михайлівна
938911233213334696
38Районна бібліотека для дітейТомілович Валентина Кіндратівна
Нечай Єва Василівна
Бондаренко Світлана ВолодимирівнаПодик Ольга Володимирівна
9171431227535
МШВ №1Пляшко Валентина Оверківна421190359176
МШВ №2Савіна Ольга Степанівна4351400110976
МШВ №3Томко Оксана Василівна
Лавор Галина Мусіївна
531124947232
 Методкабінет 1321  
ПО РАЙОНУ:5041624071677126452911

Дубровицька центральна районна бібліотека об’єднує структурні підрозділи які працюють самостійно і об’єднані однією метою сприяти бібліотечно-бібліографічному та інформаційному обслуговуванню користувачів.

Розкажи корисну інформацію у соцмережах

Пов'язані записи