Меню Закрити

Економічний та соціальний розвиток району Дубровиця

У 2010 році основні зусилля органів виконавчої влади були спрямовані на реалізацію заходів, передбачених Програмою еко­номічного та соціального розвитку Дубровицького району на 2010 рік (далі Програма-2010).
Реалізація зазначених заходів забезпечила стабільну роботу господарського комплексу та розвиток соціальної сфери району.

Зокрема, ліквідовано спад промислового виробництва, забезпечено поступове нарощування обсягів випуску продукції.

Наростили обсяги виробництва: комунальне підприємство „Теплосервіс” – у 2 рази, товариство з обмеженою відповідальн­істю „Дубровицький завод продтоварів” та ДП „Ритм” – у 1,3 раза.

А всього промислової продукції вироблено у 2010 році на 19 мільйонів гривень, що на 23,7 відсотка більше, ніж 2009 року.

Виробництво валової сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств збільшилося і складає 155,5 мільйо­на гривень, що становить до попереднього року 101,1 відсотка.

Всіма категоріями господарств вироблено 3,9 тисяч тонн м’я­са, молока – 31,7 тисячі тонн, 16 млн. штук яєць. Утримується 14,4 тисячі голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 9,4 тисячі голів, свиней – 19,4 тисячі голів, птиці – 261,4 тисячі голів.

Сільськогосподарські підприємства району виробили на 13,6 мільйона гривень валової продукції, що складає 101,1 відсотка до відповідного періоду 2009 року.

В сільськогосподарських підприємствах району налічується 5364 голови великої рогатої худоби, в тому числі 2238 голів корів. За рік агроформування району виробили 635 -тонн м’яса, 5888 тонн молока.
За 2010 рік об’єм інвестицій вкладених у сільськогосподарські підприємства склав 483 тисячі гривень, з яких у придбання тех­ніки – 471,0 тисячу гривень. У 2010 році створено три сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: „Людинський” – в селі Людинь, „Агропослуги” – в селі Колки та „Молочний шлях» – у селі Смородськ.

Продовжується робота з формування ринку земель не сільськогосподарського призначення для здійснення підприє­мницької діяльності. З початку земельної реформи в районі продано 118 земель­них ділянок несільськогосподарського призначення для здійснен­ня підприємницької діяльності на суму 2,4 мільйона гривень, за­гальною площею 66,07 гектара. У 2010 році в районі продано 9 земельних ділянок несільсько­господарського призначення площею 0,6 гектара на суму 99,5 тисяч гривень. Видано 6361 державний акт на право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, гаражного будівництва, ве­дення особистого селянського господарства, садівництва: з них 72 акти видано на земельні ділянки, що розміщені за межами населених пунктів. З початку 2010 року видано 1706 державних актів. За фінансової допомоги Проекту підтримки приватизації землі в Україні в районі видано державні акти на право власності на землю для всіх громадян, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай). Для 15,4 тис. громадян виготовлено 28015 державних актів. На території Дубровицького району всі місцеві ради прийняли рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів. За час земельної реформи кількість власників та користу­вачів землі зросла у 1,8 раза і становить 38139, в тому числі: фізичних осіб – 37753, юридичних осіб – 386. Проведено паювання 35788 гектарів земель, переданих у ко­лективну власність 23 сільськогосподарським підприємствам.
Із земель запасу у 2010 році надано в оренду для сільськогос­подарського використання 3 тисячі гектарів, під господарськи­ми будівлями та дворами – 113,55 гектара, для комерційного та іншого використання – 375,5 гектара. 1628 громадян вирішили господарювати самостійно та виді­лити в натурі (на місцевості) земельні ділянки. Площа земель, які перебувають в обробітку одноосібників, становить 3380,62 гектара. В тому числі у 2010 році землю в натурі виділено для 293 громадян на площі 551 гектар.

Основним джерелом інвестування в районі залишаються власні кошти підприємств та організацій, а також кошти держ­бюджету, місцевих бюджетів та населення. У 2010 році дещо зріс обсяг капітальних інвестицій. За січень-вересень освоєно інвестицій в основний капітал 23,4 мільйо­на гривень. Це в основному кошти індивідуальних забудовників-17,6 мільйона гривень, підприємств – 5,5 мільйона гривень і державного та місцевого бюджетів – 0,3 мільйона гривень. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району, становить 1077,1 тис. грн. Протягом 2010 року іноземні інвестиції в економіку району не залучалися. Розглядаються умови залучення китайських інвестицій щодо будівництва у місті Дубровиця центру оптово-роздрібної торгівлі, міні-заводів із виготовлення альтернативного палива, меблів, теплоізоляційних матеріалів та інше.

В рамках Проекту „Місцевий розвиток орієнтований на гро­маду» працює 5 громадських організацій району та реалізовуєть­ся 7 проектів громад. Загальна вартість мікропроектних пропо­зицій становить 1031,6 тисячі гривень. Завдяки Проекту завершено роботи щодо забезпечення енер­гозбереження у приміщеннях Удрицької школи, дитячому садку №5 міста Дубровиця та дитячому садку села Миляч.
Завершено роботи другого мікропроекту Удрицькою асоціа­цією «Перспектива» з реконструкції вуличного освітлення в селі Смородськ.

В 2010 році реалізовувались проекти громадськими організа­ціями «Мрія» села Трипутня, «Віра» села Мочулище та «Олімп» села Миляч щодо покращення матеріально-технічної бази фель­дшерсько-акушерських пунктів у селах Трипутня, Мочулище, Ми­ляч. Дані проекти планується завершити в 2011 році.

В рамках проекту „Міжнародна науково-інформаційна мере­жа з питань Чорнобиля” в 2010 році розпочався проект громадсь­кої організації „Асоціація регіонального розвитку Рівненщини” „Збе­реження галузі народних художніх промислів у селі Круповому шляхом створення центру історії ткацтва”. Загальна вартість проекту 130,0 тисяч гривень, в тому числі 55,0 тисяч гривень коштів ПРООН. В грудні 2010 року надійшов перший транш і на даний час проводиться заміна вікон у сільському Будинку культури, де буде створений центр. Протягом січня – листопада 2010 року виготовлено будівельних робіт власними силами на 0,7 млн. гривень, що становить 135 відсотків до відповідного періоду минулого року.

Протягом 2010 року в районі прийнято в експлуатацію 52 інди­відуальні житлові будинки садибної забудови загальною площею – 6417 квадратних метрів, у 2009 році – 2 будинки площею 273 квадратних метрів. Прийнято в експлуатацію після завершення будівництва та реконструкції 11 об’єктів соціальної сфери.

Протягом 2010 року стабільно працювали підприємства жит­лово-комунального господарства району. Забезпечено по­вноцінне тепло-, водо- та електропостачання закладів, підприємств, установ, населення. Протягом 2010 року комунальними підприємствами району на обслуговування, капітальні та поточні ремонти об’єктів житлово-комунального господарства та придбання обладнання виділено та освоєно коштів з місцевих бюджетів та власних коштів підприємств близько 1800,0 тисяч гривень. Проведена реконструкція двох ліфтів дев’ятиповерхового житлового будинку в місті Дубровиця’по вулиці Артеменка, 30а, вартість робіт становить 351 тисяча гривень, у тому числі співфінансування із бюджету міської ради – 36 тисяч гривень. Прийняті відповідні рішення органами місцевого самовряду­вання та замовлені проекти підвідних газопроводів до населе­них пунктів Берестя – Орв’яниця – Соломіївка – Кураш – Береж- ниця загальною кошторисною вартістю – 16020,4 тис. грн. та Селець – Ясинець кошторисною вартістю – 7760,0 тис. грн. Введення в експлуатацію підвідного газопроводу до сіл Мочу- лище, Крупове, Червоне та вуличні газопроводи з підводами до житлових будинків дало можливість підключення, в поточному році, понад 200 споживачів до блакитного палива. Створюються об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків. У 2010 році створене одне об’єднання, а всього діє чотири. Проведений поточний ремонт з тонкошаровим покриттям доріг комунальної власності району на загальну суму 1032,0 тис. грн. Це вулиці: Березова, Нова, Макарівська, Воробинська, Шевченка, Пирогова, Шкільна міста Дубровиця та вулиця Пол­іська села Висоцьк, також завершений поточний ремонт з біло-щебеневим покриттям вулиць: Ставкова, Дружби, Комунальна, із виїздом на вулицю Березова міста Дубровиця і вулиця Прибе­режна в селі Лютинськ – вартість всіх робіт 461,0 тис. грн. Пасажирські перевезення в районі здійснюють приватні пе­ревізники, якими охоплено 56 із 58 населених пунктів, що стано­вить 96,5 відсотка. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом в рай­оні на сьогодні здійснюють 20 перевізників, які працюють на 38 маршрутах, в тому числі: 5 – міських, 19 – приміських та 14 – міжміських. У 2010 році збереглися позитивні тенденції щодо розвитку якості та об’ємів послуг зв’язку. Протягом 2010 року надано послуг відділенням зв’язку на 5788,2 тисячі гривень, в тому числі населенню – 3288,5 тисячі гривень, що на 13 відсотків більше 2009 року. Надалі зменшується потреба у телефонних та послугах проводового радіомовлення, що надаються ВАТ “Укртелеком”. На даний час Дубровицький цех телекомунікаційних послуг №11 має можливість надати послуги 7940 телефонним абонентам, а задіяно лише 7391 телефонний номер. Скорочується кількість радіоточок проводового мовлення. Якщо станом на 1 січня 2009 року їх було 6957, на 1 січня 2010 року – 5129, то на почат’ок 2011 року їх стало 3770.

Упродовж 2010 року колективом Дубровицького центру по­штового зв’язку Рівненської дирекції Українського Державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта” значна увага при­ділялася розвитку матеріально-технічної бази, виконанню еко­номічних показників, збільшенню обсягів послуг, впровадженню розвитку нових видів послуг та якісного обслуговування спо­живачів. Серед нових видів послуг, впроваджених в 2010 році, „Кур’єрська доставка”, електронний квиток, електронне повідом­лення, пріоритетна пошта.

Протягом 2010 року з метою енергозбереження в закладах бюджетної сфери проводились наступні роботи: заміна віконних блоків, заміна зовнішніх дверних блоків, ремонт грубок, рекон­струкція мереж тепло- та водопостачання з застосуванням по­передньо ізольованих трубопроводів та сучасних типів насос­ного обладнання, заміна ламп розжарювання на люмінесцентні.

Всього за 2010 рік зекономлено 122 тонни умовного палива.

Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів ста­новить 221,2 тисячі гривень. Всього на виконання заходів з енергозбереження витрачено 331,7 тисячі гривень, в тому числі: кошти місцевого бюджету – 317,4 тисячі гривень, кошти підприємств – 14,3 тисячі гривень. Було розроблено для бюджетних установ та організацій рай­ону ліміти споживання електроенергії, природного газу, теплової енергії та води.

Дещо пожвавилась зовнішньо-економічна діяльність. Всього експортовано продукції на 29,9 мільйона гривень, що на 43 відсотки більше, ніж у 2009 році. Зовнішньоекономічну діяльність в районі здійснюють державні підприємства Дубровицьке та Висоцьке лісові господарства, дочірнє підприємство „Ритм”, ТзОВ „Фірма „Рекорд”. Протягом 2010 року державним підприємством „Висоцьке лісове госпо­дарство” експортовано 22,9 тис. метрів кубічних лісопродукції на суму 9,9 млн. грн. Державним підприємством „Дубровицьке лісове господарство” експортовано 28,3 тис. метрів кубічних лісоматеріалів та пиломатеріалів на суму 14,4 мільйона гривень. Товариством з обмеженою відповідальністю „Фірма “Рекорд” було експортовано фрезерного торфу 3,8 тис. тонн на суму 2,2 мільйона гривень, Дочірнє підприємство „Ритм” експортувало продукції 3,1 тис. метрів кубічних на суму 3,4 мільйона гривень.

Основні торговельні партнери: Туреччина, Угорщина, Словач­чина, Румунія. А всього підприємства району постачають свою продукцію до 18 країн світу і закупляють продукцію у 8 країнах світу.

Роздрібний товарообіг підприємств району за 9 місяців 2010 року становив 53,9 мільйона гривень, що на 12,8 відсотка мен­ше обсягу січня-вересня 2009 року в порівняльних цінах. В роз­рахунку на 1 особу в місяць роздрібний товарообіг підприємств становив 123,5 гривень. Станом на 1 січня 2011 року в районі налічується 341 заклад торгівлі, в тому числі 133 в місті та 208 – в сільській місцевості. Протягом 2010 року було відкрито 19 торговельних закладів, із них 11 – в місті. Закладів ресторанного господарства налічується 48, в тому числі 12 – в місті, 36 – в сільській місцевості. Протягом 2010 року об’єкти ресторанного господарства не відкривались.
За 2010 рік ринковий збір склав 233 тисячі гривень, що стано­вить 106,9 відсотка до плану. Темп росту до відповідного періо­ду минулого року становить 108,5 відсотка.

З метою недопущення різкого безпідставного підвищення цін на основні продукти харчування відповідними розпорядження­ми голови облдержадміністрації затверджено граничні торго­вельні надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) на хліб і хлібо-булочні вироби, борошно, цукор, крупи, макаронні вироби, олію, м’ясо яловичини, свинини, птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове.

В районі запроваджено декларування зміни оптово-відпуск­них цін на ковбасні вироби варені. Щомісячно проводиться відслідковування зміни цін на продукти харчування. Згідно з да­ними моніторингу рівень роздрібних цін в районі на продукти харчування не перевищує середньообласний показник.

Станом на 1 січня 2011 року в районі надавало послуги 126 об’єктів побуту (в 2009 році – 133 об’єкти). За 2010 рік до зведеного бюджету України надійшло 27,4 мільйона гривень податків, зборів і обов’язкових платежів, що на 18 відсотків, або 4,2 мільйона гривень більше, ніж за 2009 рік. Надходження податків і платежів до Державного бюджету у звітному періоді склали 4,5 мільйона гривень, що на 1,5 відсотка, або 0,1 мільйона гривень менше, ніж у 2009 році. За 2010 рік власних доходів до бюджету району надійшло 17,2 мільйона гривень і збільшилися до рівня 2009 року на 3,2 мільйо­на гривень, або 23,1 відсотка. Власні доходи до районного бюджету склали 9,3 мільйона гри­вень, збільшення до відповідного періоду 2009 року становить 1,7 мільйона гривень, або 22,1 відсотка. Видатки місцевих бюджетів району за 2010 рік склали 149,6 мільйона гривень, що становить 96,8 відсотків бюджетних при­значень і зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 33,4 мільйона гривень, або на 28,7 відсотка.

На утримання закладів освіти використано 63,1 мільйона гри­вень, охорони здоров’я – 22,8 мільйона гривень, установ куль­тури – 5,5 мільйона гривень, фізичну культуру і спорт – 0,6 мільйо­на гривень, на проведення противопаводкових робіт на тери­торії Колківської, Велюнської та Удрицької сільських рад та гасі­ння пожежі на торфовищах Жаденської сільської ради із резерв­ного фонду районного бюджету – 54,4 тисячі гривень.

Видатки 2010 року проведені в межах виконання бюджету району з урахуванням режиму жорсткої економії коштів.

Щодо мінерально-сировинних ресурсів, то в районі найбільш широко представлена будівельна мінеральна сирови­на, запаси якої забезпечують подальший розвиток виробництва цегли на тривалий період, розвідані родовища бурштину, запаси торфу і піску будівельного.

Загальна площа лісів району складає 90,9 тисяч гектарів. Молоді лісонасадження займають майже 60 відсотків загальної площі лісів, середньовікові – 30 відсотків. Середній вік дерев у лісах Дубровиччини оцінюється у 30 років. Заготівля деревини проводиться в районі в обсязі до 90 тисяч кубічних метрів на рік. Пріоритетним напрямком у комплексному веденні господарства є розширене відтворення та збереження лісів Дубровиччини. Зокрема, лісгоспи району щорічно проводять роботи з лісо­відновлення на землях державного лісового фонду.

В районі продовжується робота щодо забезпечення сприят­ливих умов для розвитку малого підприємництва. На даний час діє 98 суб’єктів малого підприємництва, що на 1 відсоток більше, ніж було у 2009 році. Впродовж 2010 року в райдержадміністрації зареєстровано 55 юридичних осіб та 152 фізичних осіб-підприємців, а припини­ли свою діяльність 88 фізичних осіб-підприємців.

До зведеного бюджету від діяльності суб’єктів малого підприє­мництва протягом 2010 року надійшло 6,1 мільйона гривень, в тому числі до місцевого бюджету – 4,3 мільйона гривень, що відповідно на 40 та 28 відсотків більше, ніж за відповідний період 2009 року. Частка надходжень від діяльності суб’єктів малого підприєм­ництва до зведеного та місцевого бюджетів складає відповідно 22,3 та 18,6 відсотка загальної суми надходжень.

В райдержадміністрації створено та діють реєстраційний та дозвільний центри, де суб’єкти господарювання можуть зареєструватись і отримати необхідні дозвільні документи. За 2010 рік у дозвільний центр звернулось 277 підприємців і видано 270 документів дозвільного характеру, надано 302 консультації.

В районі діють чотири галузеві ради підприємців: у сфері ав­томобільних перевезень, у сфері торгівлі, у сфері промисловості та будівництва, а також галузева рада сільськогосподарських підприємств. Склад вищеназваних галузевих рад підприємців затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації, вони є постійно діючим консультативно-дорадчим органом голови рай­держадміністрації.

Як і передбачалось у Програмі-2010, в районі забезпечено зростання розміру заробітної плати, пенсій.
Так, середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 2010 року становила 1508,0 гривень і зросла порівняно з 2009 роком на 22,3 відсотка.

До бюджету Пенсійного фонду за 2010 рік надійшло 44,4 мільйо­на гривень, що на 9,0 мільйонів гривень, або на 25,3 відсотка, більше, ніж за відповідний період минулого року.

В районі станом на 1 січня 2011 року перебуває на обліку 16310 пенсіонерів, яким протягом 2010 року виплачено 182,7 мільйона гривень пенсії. Середній розмір пенсій з початку 2010 року збільшився на 121,86 гривні і становив на 1 січня 2011 року 964,08 гривень.

Станом на 1 січня 2011 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 769 незайнятих осіб, проти 588 осіб станом на 1 січня 2010 року. Статус безробітного мали 738 осіб на 1 січня 2011 року і 586 осіб станом на 1 січня 2010 року.

Незважаючи на негативний вплив економічної кризи в районі зросли видатки на соціальний захист населення, розвиток охорони здоров’я, освіти, культури.

У 2010 році обсяг субвенцій із Державного бюджету на соц­іальний захист та соціальне забезпечення населення становив 47,1 мільйона гривень, із них на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам становив 38,4 мільйона гривень, що на 12,0 мільйона гривень більше ніж у 2009 році.

Надано пільг: на житлово-комунальні послуги на 1522,4 ти­сячі гривень, на проїзд – 466,6 тисячі гривень, послуги зв’язку – 184,5 тисячі гривень, придбання твердого палива та скраплено­го газу – 5897,0 тисячі гривень.
У 2010 році на утримання та розвиток галузі охорони здоров’я використано 22,8 мільйона гривень, що на 4,6 мільйона гривень більше, ніж у 2009 році, і становить 99,0 % планових призначень. Реконструйовано фельдшерсько-акушерські пункти у селах Мочулище, Трипутня, Миляч.

Обсяг бюджетних асигнувань на розвиток освітньої галузі у 2010 році становив 63,1 мільйона гривень, що на 12,4 мільйона гривень більше ніж у 2009 році і становить 98,9 відсотка плано­вих призначень. Відповідно до завдань Програми-2010 в районі продовжується робота з розширення мережі дошкільних закладів та дошкільних груп з короткотривалим перебуванням дітей у школі. Такі дошкільні групи відкрито у Колківській, Перебродівський, Туменській, Жаденській, Осівській, Великоозерянській сільських радах. Відповідно до програми „Шкільний автобус” отримано три ав­тобуси для підвезення 340 дітей до школи. До мережі Інтернет підключено 17 загальноосвітніх навчальних закладів. Обсяг асигнувань на розвиток культурно-мистецьких заходів у 2010 році становив 5,5 мільйона гривень, що на 1,2 мільйона гривень більше, ніж у 2009 році і становить 98,6 відсотка плано­вих призначень. В районі традиційно проводять обласний фестиваль-конкурс „Пісня – доля моя”, присвячений пам’яті народного артиста Ук­раїни Євгенія Кухарця, уродженця села Велюнь.
На належному рівні розвивається аматорський рух та на­родні традиції. На території сільських рад діють культурно- дозеіллєві комплекси (всього 23). 12 колективів народної твор­чості підтвердили почесне звання “народний аматорський ко­лектив”.

Провідні аматорські колективи упродовж 2010 року брали участь у різноманітних районних, обласних заходах, а також за межами країни. Народний аматорський фольклорний колектив “Серпанок” села Берестя брав участь у міжнародному фести­валі “Древлянські джерела”, фольклорно-етнографічний ансамбль “Берегиня” села Крупове – участь у І фестивалі етнокультурних традицій, який відбувся у Гомельській області (республіка Біло­русь).

В районі проводиться відповідна фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота. Постійно проводяться районні чем­піонати з футболу, волейболу, баскетболу, міні-футболу, на­стільного тенісу, а також районні та міжнародні турніри пам’яті видатних громадян району.

У місті Дубровиця функціонує школа “Бойового Гопака” та відділення обласного центру “Інваспорт”. У 12 селах району працюють відділення дитячо-юнацької спортивної школи. Відповідно до Програми-2010 активізувалась робота щодо розвитку зеленого туризму. Послуги сільського туризму нада­ють 4 агросадиби.
Разом з тим, внаслідок негативного впливу об’єктивних фак­торів, не вдалося досягти окремих запланованих показників.

Так, у агропромисловому комплексі порівняно із 2009 роком зменшилося поголів’я великої рогатої худоби у всіх категоріях господарств на 2 відсотка, у тому числі корів – на 4,1 відсотка, виробництво м’яса – на 2,5 відсотка, молока – на 9,9 відсотка. У сільськогосподарських підприємствах допущено спад по­голів’я великої рогатої худоби на 10,8 відсотка, у тому числі корів – на 15,9 відсотка. Роздрібний товарообіг підприємств району, за січень-вересень скоротився на 12,8 % до відповідного періоду 2009 року. Зменшились надходження платежів до Державного бюджету порівняно з 2009 роком на 1,5 %, або на 70,6 тисячі гривень. Обсяг податкового боргу за податковими зобов’язаннями до зведеного бюджету зріс з початку року на 152,2 тисячі гривень, або на 13,3 відсотка, і на 1 січня 2011 року становив 1,3 мільйона гривень; зросла заборгованість населення за спожиті житлово- комунальні послуги.

Рівень зареєстрованого безробіття у відсотках до середньо­річної чисельності населення працездатного віку зріс до 2,7 відсотка проти 2,1 відсотка до 1 січня 2010 року. Для вирішення проблемних питань видано відповідні розпо­рядження і доручення голови райдержадміністрації, хід виконан­ня яких перебуває на постійному контролі.

Розкажи корисну інформацію у соцмережах

Пов'язані записи