Меню Закрити

Виставка-репортаж до 73 річниці утворення Дубровицького району

15 листопада 1939 року Третя позачерго­ва сесія Верховної Ради України ухвалила За­кон про прийняття Західної України до скла­ду Української Радянської Соціалістичної Рес­публіки На основі вищеназваних Законів були сформовані на території Західної України шість областей: Волинська, Дрогобицька, Львівська, Рівненська. Станіславська, Тернопільська. Указом Президії Верховної Ради від 17 січ­ня 1940 рогу замість повітів було створено 202 сільських райони, в тому числі: у Волинській, Дрогобицький, Рівненській – по 30 районів; у Станіславській і Львівській – по 37 районів; в Тернопільській – 38 районів; 14 міст виділяло­ся в обласне підпорядкування і в тому числі Дубровицький район.

У лютому 1940 року в Рівненській області було створено 856 сільських рад. В Дубровицькому районі було створено 23 сільські ради.  Були включені села: Бе­режки, Колки, Залужжя, Кураш, Соломіївка ко­лишньої Любиковицької волості та Зульня, Рудня, Осова, Бережниця.Розпочалася розбудова народного господар­ства району, створення сільськогосподарських артілей, організація шкіл та навчання дітей.

У березні 1940 року було проведено вибо­ри до Верховної Рад СРСР та Верховної Ради УРСР. Депутатом Верховної Ради України була обрана Килина Панасівна Хомич, уродженка села Пузні (Партизанське) від селян Висоцького району. 15 грудня 1940 року відбулися вибори до міських та сільських Рад депутатів трудящих.

22 червня 1941 розпочалася Велика Вітчиз­няна війна. На початку липня район був окупо­ваний фашистськими загарбниками. За 1942-1943 роки вони знищили 989 єврейських родин та немало українців. Вивезли на каторжні роботи до Німеччини понад тисячу молодих людей. Місцеві жителі теж взялися до зброї. Багато па­тріотів пішло у партизанські загони, які діяли в навколишніх лісах і своєю боротьбою з воро­гом наближали час Перемоги. Дубровиця ста­ла одним із центрів партизанського руху на Во­лині і Поліссі проти німецьких окупантів. Боротьба з ворогом тривала до 7 січня 1944 року, коли частини 397 Сарненської Богдана Хмельницького стрілецької дивізії разом з пар­тизанським з’єднанням Сабурова звільнили район від окупантів. Звільнення України ще продовжувалося, а мирне життя поступово налагоджувалося.

У 1950 році була завершена колективізація одноосібних селянських господарств у райо­ні. З допомогою всього радянського народу за­кінчилася відбудова місцевого господарства та почався інтенсивний розвиток району.

У 1959 році було проведено укрупнення ра­йонів Рівненської області і сусідній Висоцький район був розділений. Північна частина його була підпорядкована Зарічнянському, а півден­на була приєднана до Дубровицького району, і зокрема: села Сварицевицької сільської ради (Сварицевичі, Зелень), Лісівської (Озерськ та Замороченнє, тепер Лісове), Людинської (Пузня, тепер Партизанське, Золоте, Людинь, Руд­ня), Лютинської (Лютинськ), Висоцької (Висоцьк, Річиця, тепер Вербівка, Хилін), Удриць- кої (Удрицьк, Смородськ, Хочин), Жаденської (Жадень), Миляцької (Миляч, Біла), Велюнської (Велюнь, Загребля), Преребродської (Пе­реброди, Будимля), Озерянської тепер Велико- озерянської (Великі Озера, Шахи, Різьки).

У зв’язку з укрупненням району було прове­дено чимало змін у назві сіл. Так село Хлівці ста­ло Заслуччям, Яцулі стали Вільним, Островці – Червоним та інші.

У1991 році у зв’язку з розпадом Радянського Союзу Україна стала незалежною державою. З того часу Дубровицький район в складі Рівнен­ської області України об’єднує в собі одну місь­ку Дубровицьку та 23 сільські ради, в їх складі 58 сіл та одне місто.

Площа його складає 182 тис. га, або 1,82 тис. кв. км. Населення 49,0 тис чол.

Відстань до Рівного шосейною дорогою -137 км, а залізницею -112 км.

Розкажи корисну інформацію у соцмережах

Пов'язані записи