Меню Закрити

Зняття з реєстрації місця проживання

 Перелік необхідних документів для отримання послуги

    Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання.

    У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:

   – Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

    – Свідоцтва про смерть;

    Інших документів, які свідчать про припинення:

    – підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;

    – підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

   – підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

    – зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припинення підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу / установи або за заявою власника / наймача житла або їх представників.

    – зняття з реєстрації місця проживання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

    Разом із заявою особа подає:

    – документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

    – квитанцію про сплату адміністративного збору;

    – військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

    У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

    – документ, що посвідчує особу представника;

    – документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

    Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
    У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

    Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

    За зняття з реєстрації місця проживання стягується адміністративний збір:
    У разі звернення особи протягом встановленого законом строку у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (13,60 грн);
    У разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (40,80 грн);
  У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

    Реквізити рахунку:

Одержувач: ГУК у Рівн.обл./Здолб.міс.тг/22012500
ЄДРПОУ: 38012494
Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)
UA058999980334119879000017517
Код платежу: 22012500
Призначення платежу: *;101;код платника; плата за надання інших адміністративних послуг (за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання)

   Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

    – Особа не подала документів або інформації, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання;
    – Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;
    – Для зняття з реєстрації місця проживання звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

    Рішення про відмову у знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Заява повертається особі або її представнику.

    Законодавчі акти України, що передбачають надання даної послуги

    – Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1382-15)

    – Постанова КМУ від 02.03.2016р. № 20 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру». (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF)

Розкажи корисну інформацію у соцмережах

Пов'язані записи