Меню Закрити

Бібліографічний список директору

Методична література

1.    Перехейда, 0. М. Програма розвитку гімназії / 0. М. Перехейда — X. : Основа, 2012. — 303 с. — (Адміністратор школи).

Статті в періодиці

2.    Білицька, К. Проект «Метагімназія — паросток школи майбутнього» / Катерина Білицька 11 Директор шк. — 2012. — Серпень (№ 16). — С. 4-16.

Досвід Шахтарської багатопрофільної гімназії (Донецька обл.) щодо створення інноваційного освітнього середовища.

3.    Виробничі накази: із досвіду роботи Медведівської ЗОШ І-Ш ст., Черкас, обл. // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 77-85.

4.    Витяг із концепції розвитку Шепе- тівського НВК «ЗОШ І—III ст. — гімназія» на 2010-2020 рр. // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 29-35.

5.    Воробей, Н. Пошук шляхів ефективної взаємодії суб’єктів освітнього округу / Ніна Воробей // Директор шк. — 2012. — № 8. — С. 79-84. — Бібліогр.: 5 назв. Досвід реалізації інновац. проекту «Освітній округ як нова модель задоволення освітніх потреб», м. Маріуполь Донецької обл.

6.    Галітська, О. В. Аналіз роботи школи за рік / 0. В. Галітська // Упр. шк. — 2012. — №22/24. —С. 67-77.

7.    Денисенко, О. Особові справи звільнених працівників: формуємо зведену справу / Олек-сандр Денисенко // Заст. директора шк. — 2012. — № 8. — С. 72-78.

8.    Державна атестація навчального закладу : нормативно-правові документи // Практика упр. закл. освіти. — 2012. —№9. —С. 53-57.

9.    Клименко, А. Встановлення умов оплати праці працівників приватних навчальних закладів / Антоніна Клименко // Практика упр. закл. освіти. — 2012. — № 9. — С. 44-45.

10.    Клименко, А. Коло обов’язків секретаря-друкарки та встановлення доплати за ведення ді-ловодства / Антоніна Клименко // Практика упр. закл. освіти. — 2012. — №9. —С. 42-43.

11.    Красноносова, Н. Формування ключових життєвих компетентностей успішної особистості / Наталія Красноносова // Директор шк. — 2012. — № 8. — С. 71-74. — Біб- ліогр.: 9 назв.

Досвід реалізації проекту в Макіївській загальноосвітній школі I—III ступенів № 44 Макіївської міськради Донецької обл,

12.    Кривоносова, О. Інклюзивна освіта в Україні: бібліографічний огляд нової літератури / Олена Кривоносова // Шк. бібл.-інформ.
центр. — Бібл. робота. — 2013. — № 1. —    С. 33-40.

Представлено науково-методичні посібники з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами та впровадження інклюзивного навчання, підготовлені науковцями Інституту спеціальної педагогіки.

13.    Кузнецова, Г. Зразки аналітичних наказів / Галина Кузнецова // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 71-75.

14.    Луговська, С. О. Аналіз діяльності роботи школи: (у нарисах і пед. замальовках) / С. 0. Лугов-ська / / Упр. шк. — 2012. — № 22/24. — С. 78-87.

15.    Луговська, С. О. Календарний план роботи [школи] / С. 0. Луговська // Упр. шк. — 2012. — №25/27. —С. 29-57.

16.    Моніторинг законодавства / уклад. Лідія Поперечна // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 1. — С. 105-108.

Огляд нових нормативно-правових та інструктивно-методичних документів в галузі середньої освіти.

17.    Морєва, О. Зарахування до стажу педагогічної роботи часу роботи на посаді інженера- програміста спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату / Олена Морєва // Практика упр. закл. освіти. — 2012.— №9.— С. 38-39.

18.    Морєва, О. Оплата праці вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів / Олена Морєва // Практика упр. закл. освіти. — 2012. — № 9. — С. 46-52.

19.    Морєва, О. Порядок заповнення тарифікаційного списку працівників навчального закладу / Олена Морєва // Заст. директора шк. — 2012. — № 8. — С. 4-19.

20.    Морєва, О. Штатні нормативи бібліотекарів позашкільних навчальних закладів / Олена Морєва // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл робота. — 2013. — № 1. — С. 29-32.

21.    Організаційний наказ // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 76.

22.    Організація інноваційної діяльності // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 46.

Досвід Шепетівського НВК «ЗОШІ-Ш ступенів — гімназія», Хмельницька обл.

23.    Остапчук, О.О. Планування робота школи / О.О. Остапчук // Упр. шк. — 2012. — № 25/27. — С. 58-94.

Перспективний план роботи школи.

24.    Павлютенков, Є. М. Труднощі та обмеження діяльності директора школи і шляхи їх подолання: управлінський аспект / Є. М. Павлютенков // Упр. шк. — 2012. — № 25/27. —    С. 2-28. — Бібліогр.: 13 назв.

25.    Паливода, І. На шляху до школи рівних можливостей / Ірина Паливода, Ольга Чичикало // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — №1, —С. 93-98.

26.    Рижикова, І. Система стратегічного управління ліцеєм / Ірина Рижикова // Директор шк, — 2012. — Вересень (№ 17]. — С. 39-50.

27.    Сбоєва, Л. Управлінський аспект модернізації освіти / Людмила Сбоєва // Директор шк. — 2012. — Вересень (№ 17). — С. 10-19.

Модернізація управлінської діяльності в загальноосвітньому ліцеї.

28.    Симоненко, Т. Тривалість щорічної основної відпустки медичних працівників, які працюють у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів / Тетяна Симоненко // Практика упр. закл. освіти. — 2012. — № 9. — С. 40-41.

29.    Синьозуб, В. Створюємо план розвитку закладу освіти / Володимир Синьозуб, Світлана Лобова, Тетяна Михайлова // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С.4-12.

30.    Ситник, Л. Інклюзивне навчання: порядок організації та оплати праці / Лариса Ситник // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — №1. —С. 99-104.

31.    Соболева, Н. П. Інноваційний проект «Школа для всіх» / Н. П. Соболева // Упр. шк. — 2012. — № 22/24. — С. 42-52. — Біб- ліогр.: 8 назв.

Досвід роботи загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 2 Кіровської міськради Донецької обл.

32.    Сорокатюк, Г. Управлінська діяльність керівника / Галина Сорокатюк // Сучас. шк. України. — 2012. — Вересень (№ 9]. — С. 18-24.

33.    Тимошко, Г. Сучасний керівник : ідеї, поради, пропозиції / Ганна Тимошко // Методист. — 2012. — № 8. — С. 54-70. — Бібліогр.: 20 назв.

34.    Ткаченко, Т. Витяг із перспективного плану школи на 2010-2015 pp. / Тетяна Ткаченко, Лариса Барсукова // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 13-28.

Досвід роботи СЗОШ І-Ш ступенів № З, м. Черкаси.

35.    Управлінські рішення : накази // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 64-70.

Досвід Шепетівського НВК «ЗОШ І—НІ ступенів — гімназія», Хмельницька обл.

36.    Федорова, Т. Проект «Єдиний інформаційний простір» / Тетяна Федорова // Директор шк. — 2012. — № 8. — С. 58-61.

Досвід роботи НВК №- 49 «Надія» м. Макіївки Донецької обл.

37.    Шалар, Л. Стратегічне управління закладом / Лариса Шалар // Директор шк. — 2012. — Серпень (№ 16). — С. 17-33. — Бібліогр.: 11 назв.

Досвід роботи Миколаївського економічного ліцею № 1.

38.    Шенкнехт, О. В. Проблеми правового регулювання відповідальності у сфері освіти / О.В. Шенкнехт // Упр. шк. — 2012. — № 22/24. — С. 57-61. — Бібліогр.: 4 назв.

Розкажи корисну інформацію у соцмережах

Пов'язані записи