Меню Закрити

Бібліографічний список заступнику директора з навчальної роботи

Методична література

1.    Перехейда, 0. М. Дайджест педагогічних рад / 0. М. Перехейда — X. : Основа, 2012. — 304 с. — (Адміністратор школи).

2.    Перехейда, 0. М. Програма розвитку гімназії / 0. М. Перехейда. — X. : Основа, 2012. — 303 с. — (Адміністратор школи).

Статті в періодиці

3.    Білоцька, Т. Співпраця школи і позашкільного навчального закладу / Тамара Білоцька // Заст. директора шк. — 2012. — № 8. — С. 44-47.

4.    Богомолов, В. М. Моніторинг в управлінні педагогічною системою / В. М. Богомолов, Л. М. Гончарова, C. М. Сінєгіна // Завучу. Усе для роботи. — 2012. — № 17/18. — С. 30-37.

5.    Бондаренко, Т. Проектування календарного плану / Т. Бондаренко // Відкритий урок. — 2012. —№9, —С. 39-41.

Допомога вчителю, особливо молодому, якомога ефективніше планувати, орга-нізовувати, здійснювати та контролювати навчальний процес.

6.    Бровченко, Н. Домашнє завдання: знання чи здоров’я? / Ніна Бровченко // Школа. — 2012. — № 8. — С. 28-36. — Бібліогр.: 14 назв.

Результати дослідження, проведеного в Лисянському НВК, Черкаська обл.

7.    Буга, Л. Психолого-педагогічний супровід у профільному навчанні / Любов Буга // За-вуч. — 2012. — Вересень (№ 17). — С. 26-29.

8.    Вектор успіху : проект // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 47-49.

Досвід роботи Шепетівського НВК «ЗОШ І—III ступенів — гімназія», Хмельницька обл.

9.    Витяг із концепції розвитку Шепетівського НВК «ЗОШ І—III ступенів — гім-назія» на 2010-2020 рр. // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 29-35.

10.    Гнідая, С. Організація роботи з обдарованими дітьми / Софія Гнідая // Директор шк. — 2012. — Серпень (№ 16). — С. 43-48. Досвід роботи природничо-математичного ліцею м. Сміли Черкаської обл. Представлено програму «Обдарованість», орієнтовану на роботу з талановитою молоддю.

11.    Голобородько, М. М. Підвищення професійної компетентності педагогів засобами методичної роботи / М. М. Голобородько // Завучу. Усе для роботи. — 2012. — № 17/18. — Методист. — № 20. — С. 20-1-20-25. 

12.    Гончарова, І. Ціннісні орієнтації учня і мотивація до навчання : пед. рада / Ірина Гончарова, Галина Жукова // Почат, освіта. — 2012. — Серпень (№ 32). — Метод, порадник.— №8. —С. 23-27.

13.    Гончарова, Л. Витяг із плану роботи заступника директора з навчально-виховної роботи / Людмила Гончарова // Школа. — 2012. —№8. —С. 16-27.

Досвід роботи заступника директора з навчально-виховної роботи обласного ліцею-інтернату для сільської молоді м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл.

14.    Дейниченко, Т. Система роботи методичного об’єднання вчителів / Тетяна Дейниченко // Почат. освіта. — 2012. — Серпень (№ 32). — Метод, порадник. — № 8. — С. 19-22.

Досвід роботи Кіровської СЗОШ № 2, Луганська обл.

15.    Денисова, Н. Освітній проект у навчальному закладі / Ніна Денисова // Директор шк. — 2012. — № 8. — С. 21-33. — Бібліогр.: 22 назви.

Досвід Зугреської ЗОШ № 9 Харцизької міськради Донецької обл. щодо реалізації проекту «Школа Гармонії — формування гармонійно розвиненої особистості школяра на основі технології педагогічного менеджменту і маркетингу через упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-ви- ховний процес».

16.    Жосан, О. Е. Дидактичні можливості мультимедійного посібника [навчально-ігрового] / О.    Е. Жосан // Упр. шк. — 2012. — № 22/24. — С. 88-94.

Представлено педагогічні можливості мультимедійного посібника. Проаналізовано проблеми методики його використання в навчально-виховному процесі.

17.    Жосан, О. Е. Місце електронного підручника в навчально-виховному процесі / 0. Е. Жосан // Пед. майстерня. — 2012. — № 9. —    С. 11-17.

Розглянуто види електронних підручників, вимоги до їх змісту й структури та проблеми їх використання в навчально-виховному процесі.

18.    Ісакієва, Л. Школа діалогу культур : модель організації навчально-виховного процесу / Людмила Ісакієва // Директор шк. —    2012. — № 8. — С. 37-47. — Бібліогр.: 9 назв.

Досвід роботи НВК «ЗОШ І—III ступенів N8 14 — багатопрофільного ліцею “Лідер0 » м. Горлівки Донецької обл..

19.    Климко, Л. В. Забезпечення ефективності планування загальноосвітнього навчального за-кладу / Л. В. Климко // Упр. шк. — 2012. — № 22/24. — С. 62-66. — Біб-ліогр.: 11 назв.

20.    Клокар, Н. Технології підвищення кваліфікації педагогів / Наталія Клокар // Методист. — 2012. — № 8. — С. 3-8. — Бібліогр.: 7 назв.

21.    Ковальчук, Н. Робота з обдарованими дітьми : нетрадиційне засідання творчої групи вчителів / Надія Ковальчук // Почат. освіта. — 2012. — Серпень (№ 32). — Метод, порадник. — №8. — С. 28-32. — Бібліогр.: 2 назв.

22.    Козлова, Л. Ведення класного журналу: що має знати вчитель? / Лілія Козлова // Заст. директора шк. — 2012. — № 8. — С. 20-25.

23.    Кононко, О. Наставництво як форма організації соціального простору початківця / Олена Кононко // Практика упр. закл. освіти. — 2012. — № 9. — С. 24-34.

24.    Коровченко, І. Ведення документації шкільних олімпіад / Ірина Коровченко // Сучас. шк. України. — 2012. — Вересень (№ 9). — С. 25-28.

Перелік і зразки документів шкільного етапу предметних олімпіад. Основні вимоги й рекомендації щодо їх організації та проведення.

25.    Костенко, І. Організація допрофільної підготовки учнів / Ірина Костенко // Директор шк. — 2012. — Серпень (№ 16). — С. 49-57. — Бібліогр.: 10 назв.

Досвід роботи Донецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 97.

26.    Левандовська, А. Організація методичної роботи вчителів за інтересами / Алла Левандовська // Почат. освіта. — 2012. — Серпень (№ 32). — Метод, порадник. — №8. —С. 12-14.

Досвід роботи Комсомольського ліцею № 1, Харківська обл.

27.    Леонова, Л. Школа життєвого успіху / Людмила Леонова // Директор шк. — 2012. — № 8. — С. 48-51. — Бібліогр.: 4 назв.

Досвід роботи ЗОШ І-ІІ ступенів, м. Яси- нувата Донецької обл.

28.    Лисенко, Т. Педагогічний кейс учителя-предмет- ника / Таїса Лисенко // Школа. — 2012. —№ 8. —С. 51-53.

Досвід упровадження інфостратегії в навчальному закладі.

29.    Ліпчанська, І. Складання картки вивчення діяльності педагогічного працівника у між- атестаційний період / Ірина Ліпчанська, Лілія Козлова // Заступ, директора шк. — 2012. — № 9. — С. 8-17.

30.    Луговська, С. О. Календарний план роботи [школи] / С. О. Луговська // Упр. шк. — 2012. — №25/27, —С. 29-57.

31.    Максюта, Н. Актуальність і зміст психолого-педа- гогічного проекту «Школа життєвого успіху» / Наталія Максюта // Завуч. — 2012. — Серпень (№ 16). — Завуч по-чат. шк. — № 8. — С. 2-5.

32.    Малишева, О. Вивчення професійної діяльності педагогічного працівника / Ольга Малишева // Заступ, директора шк. — 2012, —№9, —С. 4-7.

33.    Методичний конструктор: як створити захід, корисний школі й учителям / Оксана Миколайко, Лариса Чер- нишева, Ольга Богерук [та ін.] // Школа. — 2012. — № 8. — С. 37-45. — Бібліогр.: 12 назв.

Допомога молодому заступнику директора з навчально-виховної роботи в підвищенні ефективності роботи з колективом і з кожним учителем, упрова дженні в практику роботи нетрадиційних форм проведення засідань педради.

34.    Навчальні плани на 2012/2013 н. р. : дод. до листа МОНмолодспорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 // Англ. мова та л-ра. — 2012. — № 24. — С. 8-12.

35.    Науково-методична робота навчально-виховного комплексу // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 44-45.

Досвід Шепетівського НВК «ЗОШІ-ІН ступенів — гімназія», Хмельницької обл.

36.    Організація інноваційної діяльності // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 46.

Досвід Шепетівського НВК «ЗОШ І—III ступенів — гімназія», Хмельницької обл.

37.    Пасечнікова, Л. Бізнес-освіта школярів як інноваційний вектор в освіті / Лариса Пасечнікова // Директор шк. — 2012. — № 8. — С. 67-70. — Бібліогр.: 7 назв.

38.    Пасечнікова, Л. Педагогічна модель успішної особистості : опис інновац. технології / Лариса Пасечнікова // Завуч. — 2012. — Серпень (№ 16). — С. 15-25.

39.    Пасічник, О. Педагогічний досвід: інноваційні форми впровадження та поширення / Олеся Пасічник // Методист. — 2012. —    №8. —С. 20-22.

Описано нетрадиційні форми поширення педагогічного досвіду.

40.    Перевірка класних журналів : пам’ятка // Заст. директора шк. — 2012. —    № 8. — С. 26.

41.    Перехейда, О. М. Педагогічна рада як колективна форма самоуправління педагогічного колек-тиву / 0. М. Перехейда // Упр. шк. — 2012. — № 22/24. — С. 25-37. — Біб-ліогр.: 12 назв.

42.    Печинога, Л. Авторська програма організації профільного навчання учнів старших класів / Леонід Печинога // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 52-56.

Досвід роботи Кам’янець-Подільської ЗОШ І—III ступенів № 10, Хмельницької обл.

43.    Правий, В. П. Кваліметричний моніторинг в роботі школи / В. П. Правий // Завучу. Усе для роботи. — 2012. — № 17/18. — С. 2-18.

Моніторинг уроків у початковій школі.

44.    Приходько, В. М. Наукові та організаційно-педагогічні засади підготовки фахівців до моніто-рингу якості освіти / В. М. Приходько // Завучу. Усе для роботи. — 2012. — № 17/18. — Методист. — № 20. — С. 20-26-20-39.

45.    Пуляєва, В. Управлінська діяльність керівника шкільного методичного об’єднання / Валентина Пуляєва // Почат. освіта. — 2012. — Серпень (№ 32). — Метод, порадник. — № 8. — С. 9-11. — Бібліогр.: З назв.

46.    Релік, Т. Школа успіху / Тетяна Релік // Школа. —    2012. —№8. —С. 3-15.

Досвід проектно-цільового планування роботи Голованівської ЗОШ І—III ст., Смі- лянський район Черкаської обл.

47.    Саприкін, Г. Євроінтеграція — ключ до плюралінг- візму та міжнародного співробітництва / Геннадій Саприкін // Директор шк. — 2012. — № 8. — С. 48-51. — Біб- ліогр.: 4 назв.

Досвід роботи спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 115 з поглибленим вивчення іноземних мов м. Донецька.

48.    Синьозуб, В. Створюємо план розвитку закладу освіти / Володимир Синьозуб, Світлана Ло-бова, Тетяна Михайлова // Сучас. шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 4-12.

49.    Склярова, О. Планування і облік роботи методичного об’єднання. На допомогу керівникам шкільного методичного об’єднання / Олена Склярова // По- чат. освіта. — 2012. — Серпень (№ 32). — Метод, порадник. — № 8. — С. 15-18.

Запропоновано орієнтовний план роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів.

50.    Смоляр, Л. Й. Моніторинг навчально-виховного процесу / Л. Й. Смоляр // Завучу. Усе для роботи. — 2012. — № 17/18. — С. 19-29.

51.    Соболева, Н. П. Інноваційний проект «Школа для всіх» / Н. П. Соболева // Упр. шк. — 2012.    — № 22/24. — С. 42-52. — Біб- ліогр.: 8 назв.

Досвід роботи загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 2 Кіровської міськради Донецької обл.

52.    Тимошко, Г. Сучасний керівник : ідеї, поради, пропозиції / Ганна Тимошко // Методист. — 2012. — № 8. — С. 54-70. — Бібліогр.: 20 назв.

53.    Ткаченко, Т. Витяг із перспективного плану школи на 2010-2015 pp. / Тетяна Ткаченко, Лариса Барсукова // Сучас. шк. України. — 2012.    — Серпень (№ 8). — С. 13-28. Досвід роботи СЗОШ І—III ступенів № З, м. Черкаси.

54.    Турличкіна, О. Проект «Обдаровані діти» / Ольга Турличкіна // Директор шк. — 2012. — №8. —С. 62-66.

Досвід роботи Артемівської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, Донецька обл.

55.    Улітіна, Ю. Краще один раз спробувати, ніж сто раз почути. Запрошує «Експеримента- ніум» / Юлія Улітіна // Шк. бібл.- інформ. центр. — Бібл. робота. — 2013.    —№1. —С. 1-3.

56.    Уруський, В. Готовність учителя до інноваційної діяльності / Володимир Урусушй // Методист. — 2012. — № 6. — С. 47-57 ; № 7. — С. 27-38 ; № 8. — С. 9-19. — Бібліогр.: 62 назв.

57.    Федченко, О. Професійна компетентність педагога початкової школи : інноваційні підходи / Оксана Федченко // Методист. — 2012. — № 8. — С. 30-35. — Бібліогр.: 7    назв.

58.    Фоменко, Н. Профілізація, яка враховує потреби міста : шляхи і способи організації ді-яльності педколективу в напрямі про- філізації навчання / Наталія Фоменко // Упр. освітою. — 2012. — Вересень (№ 17). — С. 20-25.

59.    Школа інтелектуального творчого розвитку на 2010-2015 рр. // Сучас шк. України. — 2012. — Серпень (№ 8). — С. 36-43.

Витяг із Програми розвитку Шепетів- ського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів — гімназія», Хмельницька обл.

60.    Шуляк, Н. Є. Технології управління освітнім процесом навчального закладу / Н. Є. Шуляк // Упр. шк. — 2012. — № 22/24. — С. 19-24. — Бібліогр.: 8 назв.

Розкажи корисну інформацію у соцмережах

Пов'язані записи