Меню Закрити

Реєстрація місця проживання

Перелік необхідних документів для отримання послуги

    – Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6,7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;

  – Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);

    – Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку);

  – Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

    – Документи, що підтверджують:

    право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди);

    рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.

   У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сімї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків / одного з батьків або законного представника /представників);

    – Право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи згідно з додатком 9 до Правил реєстрації місця проживання), копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

   – Проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, – довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

  – Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку віком від 17 до 60 років);

  – Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).


    У разі подання заяви представником особи додатково подаються

  – документ, що посвідчує особу представника;
  – документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

  Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

 У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

    Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

    За реєстрацію місця проживання стягується адміністративний збір:
    У разі звернення особи протягом встановленого законом строку у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (13,60 грн);
    У разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (40,80 грн);
  У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

   Реквізити рахунку:

Одержувач: ГУК у Рівн.обл./Здолб.міс.тг/22012600
ЄДРПОУ: 38012494
Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)
UA058999980334119879000017517
Код платежу: 22012500
Призначення платежу: *;101;код платника; плата за надання інших адміністративних послуг (за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання)

    Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

    – Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації місця проживання;
    – Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;
    – Для реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

   Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію місця проживання підстав відмови. Заява повертається особі або її представнику.

    Законодавчі акти України, що передбачають надання даної послуги

    –   Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1382-15)

    –  Постанова КМУ від 02.03.2016р. № 20 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру». (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF)

 – Постанова КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних». (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF)

Розкажи корисну інформацію у соцмережах

Пов'язані записи